Upphandlingslicensen LOU – Grundutbildning upphandling

Genom Silfs Upphandlingslicens, inriktning LOU med Grundutbildningen i offentlig upphandling samt Inköpsekonomi får du kompetens och insikt i de metoder och tekniker du behöver för att genomföra bra, affärsmässiga och hållbara upphandlingar. Du stärker din skicklighet och uppdaterar din upphandlings- och inköpsteknik genom relevanta behovsanalyser och nya verktyg för bland annat leverantörsbedömning, kostnadsnedbrytning och annat för att ta affärsmässiga beslut.

Helhetssyn på upphandlingen

Upphandling är så mycket mer än LOU och LUF. En strukturerad helhetssyn på upphandlingen genom hela inköpsprocessen lägger grunden för att göra rätt val för affärsmässiga upphandlingar.

Som offentlig upphandlare och inköpare är det mycket viktigt att du har goda kunskaper och kompetens inom strategiskt inköp, då du hanterar och förhandlar både stora och små risker för att göra bra affärer. Vikten av att arbeta proaktivt med upphandlingar för att få största nyttan för hela verksamheten, från leverantör till beställare och användare, är i fokus. 

Med vår moderna kurs i offentlig upphandling stärker du din kunskap inom strategiskt inköp. Den första delkursen är uppdelad och du väljer själv inriktning, LUF om du arbetar i försörjningssektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster samt LOU när du arbetar med andra delar av offentliga inköp. Detta då LUF skiljer sig en hel del från den klassiska lagen.

Med vår moderna kurs i offentlig upphandling stärker du din kunskap inom strategiskt inköp.

Silfs populära upphandlingslicens LOU på bara 8 dagar:

Delkurs: LOU – grund, (2 dagar)
Delkurs: LOU – fördjupning, (1 dag)
Delkurs: Affärsmannaskap i offentlig upphandling, (2 dagar)
Delkurs: Offentlig förhandlingsteknik, (1 dag)
Delkurs: Inköpsekonomi, (2 dagar)

Du kan välja att läsa kurserna var för sig eller boka Upphandlingslicensen till ett förmånligt paketpris där alla delkurser ingår.

Från Upphandlingslicensen LOU

  • Lagen om offentlig upphandling
  • Offentlig inköpsteknik
  • Affärsmannaskap och upphandlingsfunktionens roll
  • Möjlighet till förhandling med förhandlingsteknik
  • Att arbeta proaktivt med Inköpsprocessen - från behovsanalys till leverans och uppföljning
  • Hur upphandlingen påverkas av lagar och juridik
  • Hur du som upphandlare och strategisk inköpare kan utveckla samarbeten med leverantörerna
  • Nyckeltalsanalyser - DuPont
  • Kalkylering och företagets redovisning; resultat- och balansräkning
  • Metoder vid leverantörsbedömning, kostnadsnedbrytning och produktkalkylering för att lättare kunna ta rätt strategiska och taktiska inköpsbeslut.

För att optimera ditt lärande integreras praktiska övningar med teoretiska avsnitt. 

Syfte och utbildningsmål

Syftet med utbildningen är att du ska få en god grund för att kunna genomföra effektiva och affärsmässiga upphandlingar. Målet är att du ska få ett helhetsperspektiv på upphandlingsprocessen, en bättre upphandlingskompetens och en ökad trygghet i din roll som upphandlare i offentlig sektor.

Vem ska gå Upphandlingslicensen LOU?

Du som på olika sätt arbetar med upphandlingar och fattar inköpsbeslut. Utbildningen riktar sig både till dig som är ny som upphandlare i offentlig sektor och för dig som arbetat några år och fått ett större ansvar.

För att du ska kunna ta till dig innehållet i den här utbildningen krävs inga formella kunskaper. Det är bra om du har viss erfarenhet av inköp eller upphandling.

Upphandlingslicensen LOU består av fem fristående kurser som tillsammans är första steget i Silfs certifieringsprogram i upphandling, CUSilf®, för dig som ska bli certifierad upphandlare. 

Kursmaterial

Största delen av kursmaterialet tillhandahålls endast digitalt. I samband med din kallelse får du ett mail med inloggningsuppgifter till vår lärplattform där materialet finns tillgängligt.

Upphandlingslicensen

Upphandlingslicensen får du efter de fem delkurserna och godkända kunskapsprov för respektive delkurs. Licensen uppfyller IFPSM:s (International Federation of Purchasing and Supply Management) internationella krav.

Boka Upphandlingslicensen LOU

Du väljer datum och plats för delkurserna genom att klicka på respektive kurs. 

Dina valda kurstillfällen visas i slutet.

Pris: 52 500 SEK (exklusive moms)
Boka utbildningen

Certifieringar

Kontakt

Kontakta oss för kompetensrådgivning!

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!

Digital support på distanskurserna: 
Ring: 0735-186015

Bokningsinformation
Kurslokaler