Certifierad Logistiker, ESLog

ESLog - Senior nivå

- European Logistician at the Senior Management Level

Vem ska gå?

Vänder sig till: Dig som ska bli eller är chef, konsult eller projektledare som planerar, koordinerar och kontrollerar olika delar av logistikkedjan samt för dig som är högskole-/universitetsutbildad och arbetat en tid på ledande befattningar inom andra områden.

Kompetenser: Kräver specialistkompetens och kunskap inom ett brett spektrum av arbetsuppgifter, vanligtvis komplexa och icke rutinbetonade samt hög grad av självständigt arbete och ansvar. Omfattar ansvar för personal, fysiska och ekonomiska resurser. 

Nyckelområden: Du som ska certifieras bör bland annat

  • ha kunskap om logistiska strategier och processer, samt förstå sambanden mellan och inom logistiska nätverk
  • ha särskilda kunskaper och färdigheter i process- och projektledning
  • kunna definiera och optimera logistikprocesser inom hela supply chain.

Syftet med programmet: är att ge dig specialistkompetensen som behövs för att ta ett större ansvar i de olika delarna av supply chain.


Certifierad Logistiker, ESLog kurser på Silf
(Klicka för större bild)


Steg 1 - Logistiklicensen – Grundutbildning logistik:
Delkurs: Logistikkortet - Lönsam logistik (2 dagar)
Delkurs: Transport & Distribution (2 dagar)
Delkurs: Affärssimulering Supply Chain (2 dagar)
Delkurs: Lean Supply Chain (2 dagar)

Steg 2
Ledarskap, kommunikation och förändring 4 dagar
Framgångsrik projektledning 2 dagar
Valfri kurs

Steg 3
Logistikflöden och lager 2 dagar
Valfri kurs


Steg 4
Logistikrätt & Incoterms 3 dagar
Strategisk lagerstyrning & SCM 2 dagar, tidigare Supply Chain Logistics

Steg 5
Strategisk inköps- och logistikledning 3 dagar
Supplier Relationship Management 3 dagar

Steg 6
Projektarbete

Under programmet får du stora möjligheter att utbyta erfarenheter och kunskap med övriga kursdeltagare och därmed skapa ett värdefullt kontaktnät för framtiden.

Logistikprogrammet är anpassat till ELA:s (European Logistics Association) krav och standard – ESLog (European Logistician at the Senior Management Level).

Ett komplett program

Certifieringsprogrammen i logistik är kompletta certifieringsprogram i logistik och supply chain.

Den första delen i programmet är de fyra delkurserna som leder till Logistiklicensen – Grundutbildning logistik efter godkänt skriftliga kunskapsprov i respektive delkurs.

Som avslutning på certifieringsprogrammet genomför du ett projektarbete. Under projektarbetet får du tillfälle att praktiskt använda alla de teorier, metoder och verktyg som har lärts ut under fem terminer.

Anpassa programmet till dina behov

Eftersom programmet till stor del bygger på aktivt deltagande i samband med övningar och erfarenhetsutbyte har vi ett generellt närvarokrav. Har du redan vissa förkunskaper – genom akademiska studier eller praktisk erfarenhet – som motsvarar programmets innehåll kan du efter en individuell bedömning tentera innehållet i aktuella kurser.

Kontakt certifiering

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär

Fernando om certifieringsprogrammet i logistik, ESLog

Bild på ESLog certifierade Fernando Duran För Fernando har utbildningen varit väldigt positiv utifrån både det personliga och karriärmässiga perspektivet. "Jag rekommenderar starkt denna utbildning till alla som vill bredda och fördjupa sig inom Supply Chain Management, där både litteraturen och utbildarna har varit av högsta klass rakt igenom alla kurser." Läs hela hans berättelse här." Fernando Duran, Logistic Development Manager/Value Chain Management på ABB AB, och ESLog 2016. Läs mer om Fernando om certifieringsprogrammet i logistik, ESLog

Certifierad Logistiker, EJLog

Certifierad Logistiker ESLog och EJLog trappan med kurser på Silf EJLog, European Logistician at the Junior Management Level – Operativ nivå - vänder sig till dig som är eller ska bli första linjens chefer och operativa ledare. Läs mer om Certifierad Logistiker, EJLog

Swedish National Certification Board - SNCB

Silf har exklusiv rätt genom SNCB att i Sverige logistikcertifiera ledare/chefer på två nivåer enligt den internationella standarden upprättad av ELA. Läs mer om Swedish National Certification Board - SNCB