Certifierad Logistiker, EJLog

EJLog – Operativ nivå

- European Logistician at the Junior Management Level

Vem ska gå?

Vänder sig till: Dig som är eller ska bli första linjens chefer och operativa ledare.

Kompetenser: Kräver kunskaper och färdigheter inom ett brett spektrum av arbetsuppgifter, varav några är komplexa och icke rutinbetonade. Kan omfatta ansvar för och vägledning av andra.

Nyckelområden: Du som ska certifieras bör bland annat     

  • ha allmän kunskap om och förstå logistiska strategier och processer
  • ha förståelse för sambanden mellan och inom logistik nätverk
  • ha färdigheter och kunskaper inom några av kompetensområdena
  • kunna optimera verksamheten inom ditt ansvarsområde

Syftet med programmet är att ge dig ett brett spektrum av färdigheter för att kunna utföra varierande uppgifter i de olika delarna av logistikkedjan.


Certifierad Logistiker, EJLog Silf
(Klicka för större bild)


Steg 1 - Logistiklicensen – Grundutbildning logistik:
Delkurs: Logistikkortet - Lönsam logistik (2 dagar)
Delkurs: Transport & Distribution (2 dagar)
Delkurs: Affärssimulering Supply Chain (2 dagar)
Delkurs: Lean Supply Chain (2 dagar)

Steg 2
Ledarskap, kommunikation och förändring (4 dagar)
Framgångsrik projektledning (2 dagar)
Valfri kurs

Steg 3
Logistikflöden och lager (2 dagar)
Valfri kurs

Steg 4
Logistikrätt & Incoterms (3 dagar)
Strategisk lagerstyrning & SCM (2 dagar), tidigare Supply Chain Logistics

Steg 5
Strategisk inköps- och logistikledning (3 dagar)
Supplier Relationship Management (3 dagar)

Steg 6
Projektarbete

Under programmet får du stora möjligheter att utbyta erfarenheter och kunskap med övriga kursdeltagare och därmed skapa ett värdefullt kontaktnät för framtiden.

Logistikprogrammet är anpassat till ELA:s (European Logistics Association) krav och standard – EJLog (European Logistician at the Junior Management Level).

Ett komplett program

Certifieringsprogrammen i logistik är kompletta certifieringsprogram i logistik och supply chain.

Den första delen i programmet är de fyra delkurserna som leder till Logistiklicensen – Grundutbildning logistik efter godkänt skriftliga kunskapsprov i respektive delkurs.

Som avslutning på certifieringsprogrammet genomför du ett projektarbete. Under projektarbetet får du tillfälle att praktiskt använda alla de teorier, metoder och verktyg som har lärts ut under fem terminer.

Anpassa programmet till dina behov

Eftersom programmet till stor del bygger på aktivt deltagande i samband med övningar och erfarenhetsutbyte har vi ett generellt närvarokrav. Har du redan vissa förkunskaper – genom akademiska studier eller praktisk erfarenhet – som motsvarar programmets innehåll kan du efter en individuell bedömning tentera innehållet i aktuella kurser.

Kontakt certifiering

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär

Fredrik om certifieringsprogrammet i logistik, EJLog

Bild på EJLog certifierade Fredrik Ahlgren Fredrik berättar om det stora mervärdet i erfarenhetsutbytet med övriga kursdeltagare och lärare under kurstillfällena, ett ovärderligt kontaktnät som ”fortsätter leva" även efter utbildningen. Läs hans egna ord där han även berättar om hur kurserna och det internationella certifieringsprogrammet gett honom bredare och djupare kunskap och förståelse för Supply Chain men även en insyn i det strategiska arbetet. Och fått verktyg att implementera i det egna arbetet. Fredrik Ahlgren, Stf Planeringschef, Flödesplanerare/Supply Chain Planner, Bergendahls Food AB. Läs mer om Fredrik om certifieringsprogrammet i logistik, EJLog

Certifierad Logistiker, ESLog

Certifierad Logistiker ESLog och EJLog trappan med kurser på Silf ESLog, European Logistician at the Senior Management Level - Senior nivå - vänder sig till dig som ska bli eller är chef, konsult eller projektledare som planerar, koordinerar och kontrollerar olika delar av logistikkedjan. Läs mer om Certifierad Logistiker, ESLog

Swedish National Certification Board - SNCB

Silf har exklusiv rätt genom SNCB att i Sverige logistikcertifiera ledare/chefer på två nivåer enligt den internationella standarden upprättad av ELA. Läs mer om Swedish National Certification Board - SNCB