Logistikkortet på en dag - företagsinternt

Kursen Logistikkortet - Lönsam logistik ger organisationen en mycket god förståelse och kunskap om modernt logistik- och flödestänkande. Ni får grunderna, kunskapen och den inspiration som krävs för att agera mer professionellt i logistikkedjan

Logistikkort till hållbara flöden

Boka in er under en heldag, för att öka kompetensen inom logistik på plats hos er eller digitalt.

Logistikkortet ger nödvändiga insikter

  • Logistikens roll i företaget
  • Operativ effektivitet och processkartläggning
  • Transporter och villkor
  • Lager- och kapitalbindning
  • Distribution och leveransservice, kvalitet och kostnader
  • Logistikens verktygslåda


Syftet med dagen är att skapa god förståelse för hur hela logistikkedjan ser ut och fungerar samt hur olika delområden i kedjan påverkar varandra, likaså få förståelse för den ekonomiska kopplingen till logistik. Kursmaterial tillhandahålls digitalt.

Pris och bokning

40 000 SEK (ex moms), begränsning finns i antalet deltagare.

Vi levererar både fysiskt på plats* eller på distans – ni väljer.
*Resa och ev. logi för läraren tillkommer

Frågor och bokning:
Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Företagsintern utbildning

Samma utbildning till en större grupp vid ett och samma tillfälle. Ni bestämmer tid och plats. Med möjlighet att utforma er kurs så den passar just ert företag eller organisation! Läs mer om Företagsintern utbildning

Kontakt

Kontakta oss för kompetensrådgivning!

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!

Digital support på distanskurserna: 
Ring: 0735-186015