Logistikkortet - Företagsintern

Under kursen får ni grunderna, kunskapen, verktygen och den inspiration som krävs för att agera mer professionellt i logistikkedjan.

Logistikkortet (2 dagar)

En helhetssyn på logistiken med snabbhet och flexibilitet som mål ger framgångar till dig och ditt företag. Det handlar om att förstå hur delarna samspelar och hur helheten fungerar för att kunna göra ett bra arbete och fatta rätt beslut.

Under kursen får ni grunderna, kunskapen, verktygen och den inspiration som krävs för att agera mer professionellt i logistikkedjan.

Syfte och utbildningsmål

Syftet är att skapa god förståelse för hur hela logistikkedjan ser ut och fungerar samt hur olika delområden i kedjan påverkar varandra, likaså att få förståelse för den ekonomiska kopplingen samt nyckeltal till logistik. Målet är att du bland annat självständigt ska kunna genomföra logistikanalyser.

Vilka ska gå Logistikkortet?

Kursen vänder sig till er som arbetar med inköp, produktion, lager eller distribution och transport inom handel, tjänste- eller produktionsorienterade företag och som behöver logistikkunskap och praktisk nytta i det dagliga arbetet.

Kursen vänder sig även till er som vill få en grundläggande kunskap om modernt logistik- och flödestänkande.

Pris och bokning

79 000 SEK (ex moms) för upp till 10 personer.

Frågor och bokning:
Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Företagsintern utbildning

Samma utbildning till en större grupp vid ett och samma tillfälle. Ni bestämmer tid och plats. Med möjlighet att utforma er kurs så den passar just ert företag eller organisation! Läs mer om Företagsintern utbildning

Kontakt

Kontakta oss för kompetensrådgivning!

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!

Digital support på distanskurserna: 
Ring: 0735-186015