Köpkortet för offentlig sektor - Företagsintern

Köpkortet för offentlig sektor är en översiktsutbildning i inköp som riktar sig till myndigheter som vill effektivisera och öka både lönsamhet och värde.

Köpkortet för offentlig sektor (2 dagar) - Affärsmannaskap i offentlig upphandling

Köpkortet för offentlig sektor är en översiktsutbildning i inköp som riktar sig till myndigheter som vill förbättra sin inköpsfunktion.

Under kursen får ni kunskaper om hela inköpsprocessen, beställning, avrop, kalkylering, avtal, standardvillkor och mycket annat som gör er till mer framgångsrika ”deltidsinköpare”.

Under utbildningen blandas hela tiden praktiska och teoretiska moment, exempelvis segmentering med hjälp av Kraljics-matrisen.

Syfte och utbildningsmål

Syftet med kursen är att ge en förståelse för inköpsprocessen, etik, avtal, standardvillkor m.m. Målet är att ni bättre ska kunna påverka de totala kostnaderna för inköp.

Vilka ska gå Köpkortet för offentlig sektor?

Kursen vänder sig till er som i det dagliga arbetet beställer, köper in eller avropar och därför behöver en introduktion i inköp. Det kan exempelvis vara projektledare, inköpare, chefer, sekreterare/assistenter, ekonomer, tekniker och många andra.

Pris och bokning

79 000 SEK (ex moms) för upp till 10 personer.

Frågor och bokning:
Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Företagsintern utbildning

Samma utbildning till en större grupp vid ett och samma tillfälle. Ni bestämmer tid och plats. Med möjlighet att utforma er kurs så den passar just ert företag eller organisation! Läs mer om Företagsintern utbildning

Kontakt

Kontakta oss för kompetensrådgivning!

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!

Digital support på distanskurserna: 
Ring: 0735-186015