Inköpslicensen – Grundutbildning inköp

Genom Silfs Inköpslicens med Grundutbildning inköp får du kunskap och insikt i inköpets olika delar, allt ifrån inköpsteknik till förhandling. Du får ett helhetsperspektiv på hela inköps- och logistikprocessen, vilket gör dig till en tryggare, modernare och mer professionell inköpare.

Helhetssyn på inköpsprocessen

Silfs grundutbildning i inköp gör dig på kort tid till en modern inköpare. Utbildningen ger dig både kunskap och de verktyg du behöver inom inköpsteknik, affärsjuridik, logistik, affärsekonomi och förhandlingsteknik. Du får kunskap och insikt i hur inköpsprocesser i olika branscher organiseras och styrs med framgång.

Silfs populära Inköpslicens på bara 8 dagar:

Delkurs: Köpkortet - Inköp och försörjning (2 dagar) 
Delkurs: Logistikkortet - Lönsam logistik (2 dagar)
Delkurs: Inköpsekonomi (2 dagar) 
Delkurs: Förhandlingsteknik (2 dagar)

Du kan välja att läsa kurserna var för sig eller hela Inköpslicensen till ett förmånligt paketpris där alla delkurser ingår.

Från Inköpslicensen

  • Företagets intressenter, affärsidé och mål
  • Affärsmannaskap och inköpsfunktionens roll i företaget
  • Inköpsprocessen - från behovsanalys till leverans och uppföljning
  • Leveransprocessen, leveransbevakning och kvalitet
  • Logistikens roll i företaget
  • Nyckeltalsanalyser - DuPont
  • Kalkylering och företagets redovisning; resultat- och balansräkning
  • Förhandlingsprocessen
  • Hur man styr moderna inköpsprocesser med framgång
  • Mer om inköpsfunktionens viktiga roll i företaget

För att optimera ditt lärande integreras praktiska övningar med teoretiska avsnitt. Logistik och ekonomi simuleras, förhandlingsteknik praktiseras genom case och strategiska förhandlingar.

Syfte och utbildningsmål 

Syftet med utbildningen är att du ska få en god grund för att kunna göra effektiva och affärsmässiga inköp samt självständigt driva leverantörssamarbeten. Målet är att få ett helhetsperspektiv på hela inköpsprocessen, en bättre inköpskompetens och en ökad trygghet i din roll som inköpare.

Vem ska gå Inköpslicensen?

Du som vill bli bättre på både operativt och taktiskt inköp har hittat rätt när du anmäler dig till denna kurs. Det spelar ingen roll om du är ny som inköpare eller om du arbetat några år och fått ett större ansvar.
För att du ska kunna ta till dig innehållet i den här utbildningen, krävs inga formella kunskaper. Det är bra om du har viss erfarenhet av inköp sedan tidigare.

Inköpslicensen är en fristående utbildning som även ingår som första steg i Silfs certifieringsprogram i inköp, CISilf® för dig som planerar att bli certifierad inköpare.

Kursmaterial

Största delen av kursmaterialet tillhandahålls endast digitalt. I samband med din kallelse får du ett mail med inloggningsuppgifter till vår lärplattform där materialet finns tillgängligt.

Inköpslicensen

Inköpslicensen får du efter de fyra delkurserna och godkänt kunskapsprov för respektive delkurs. Licensen uppfyller IFPSM:s (International Federation of Purchasing and Supply Management) internationella krav.

Boka Inköpslicensen

Du väljer datum och plats för delkurserna genom att klicka på respektive kurs.

Dina valda kurstillfällen visas i slutet.

Certifieringar

Kontakt

Kontakta oss för kompetensrådgivning!

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!

Digital support på distanskurserna: 
Ring: 0735-186015

Ingår i Silfpasset - 12 kursdagar till fast pris

Bild på Silf Passet

Försäkra dig om bra priser på Silfs kurser. Köp 12 kursdagar att användas för dig själv eller andra i organisationen, när behov uppstår.

Bokningsinformation
Kurslokaler

Sagt om Grundutbildning inköp

Läs hur förhandlingsdagarna hjälpt Patrick Ingdahl i sitt arbete som leverantör och om hur Jan-Ola Allbäck beskriver hur Grundutbildning inköp passar både "nya" och "gamla" inköpare. Tillsammans med flera andra Silfkurser, speciellt juridikkurserna, har Jan-Ola förändrat sitt arbetssätt samt att juridikdelarna är speciellt till gagn för hans nuvarande arbete och det som gett bäst ”direkt” lönsamhet. Läs mer om Sagt om Grundutbildning inköp