Sagt om Grundutbildning inköp

Såhär beskriver några av våra tidigare deltagare sina upplevelser av Grundutbildning inköp.

Tidigare deltagare om Grundutbildning inköp

Patrick Ingdahl, Key Account Manager

Patrick Ingdahl

Varför valde du att gå Grundutbildning inköp?
- Som leverantör är det alltid bra att få djupare kunskaper om hur kunderna resonerar. Jag valde Silfs Grundutbildning inköp eftersom det är en välrenommerad utbildning för inköp, förhandling och logistikfrågor.

Finns det något ämne eller verktyg som du haft mer användning av i ditt inköpsarbete?
- Alla kursavsnitt var bra, i synnerhet förhandlingsutbildningen utmärkte sig och engagerade alla deltagare väldigt bra.

Vad kan du tillföra företaget i din nuvarande roll?
- Jag har fått djupare insikter i inköparens roll och vad som är viktiga nyckeltal för verksamheten både från inköparens perspektiv och från leverantörens.

Är det något du förändrat i ditt jobb efter att du gått inköpskursen?
- Jag har blivit en avsevärt bättre förhandlingspartner.

Har du något övrigt att tillägga om kursen eller om lärarna?
- Alla lärare har varit oerhört kompetenta och bjudit på mycket mer än bara utbildning. I synnerhet vill jag framhålla läraren i förhandlingsteknik som lärde mig mycket nytt.

Skulle du rekommendera andra inköpare att gå Silfs grundutbildning i inköp?
- Absolut, och inte bara inköpare. Som leverantör har jag stor nytta av att förstå vad som är viktigt för en inköpare och kategorichef för att kunna koppla det mot erbjudande och lösningar.

Jan-Ola Allbäck, Inköpschef på Arise

Jan-Ola Allbäck

Varför valde du att gå Grundutbildning inköp?
-Jag kände att jag behövde bättra på mina kunskaper i inköp samt uppdatera mig på rådande filosofier, tankar och upplägg på området. Då var Silfs grundutbildning i inköp både en bra introduktion och en bra indikator på resterade utbildningar i Silfs certifieringsprogram.

Hur kom du i kontakt med Silf Competence för första gången?
- Ett sökande på nätet gav vid handen att Silf tycktes ha bäst bakgrund och mest kompletta program rörande inköp/logistik.

Finns det något ämne eller verktyg som du haft mer användning av i ditt inköpsarbete?
- Om vi ser till endast grundutbildningen, kan jag inte påstå det. Ser vi däremot till alla de kurser jag hittills gått hos Silf, är juridikdelarna speciellt till gagn för mitt nuvarande arbete och det som gett bäst ”direkt” lönsamhet.

Vad kan du tillföra företaget i din nuvarande roll?
- Ser vi till bara grundutbildningen, så tror jag att jag tack vare den kan ge lite mer struktur och bättre tydlighet till kollegor och chefer genom det jag lärt under grundkursen. Ser man däremot till samtliga kurser jag gått så har det skett en förändring i företagets hanterande av reklamationsärenden och i vissa fall avtalsutformning som utan tvivel minskat exponeringen.

Är det något du förändrat i ditt jobb efter att du gått inköpskursen?
- Åter igen.. inte direkt om man ser till bara grundutbildningen. Däremot har agerandet mot leverantörer ändrats kraftigt – framför allt efter kunskap inhämtad på ”Rätt vid köp”, ”Entreprenadjuridik” och ”Kommersiell avtalsrätt och internationell handelsrätt”

Har ni kunnat göra några mätbara besparingar på företaget efter att du gått kursen/kurserna?
- Utan tvekan. Det finns flertalet punktinsatser som gjorts vilka direkt relaterar till kunskap införskaffad via de kurser jag deltagit på. Summan av dessa motsvarar många gånger värdet av de kurser jag deltagit på. Då talar vi om det första halvåret efter att jag deltagit på kurserna. Ser man till det faktum att kunskap består, så har detta – för min del – varit en mycket bra investering.

Har du något övrigt att tillägga om kursen eller om lärarna?
- Kursupplägget är bra. Lärarna är lite varierande. De lärare som är starkt aktiva i näringsverksamhet t.ex. Åsa Skoglund (lärare juridik) är speciellt uppskattade då man får möjlighet lite sidlinjes-coachning i reella situationer från ett proffs på området. Detta tillsammans med den generella utbildning som kursplanen innehåller gör att man får en verklighetsförankring och konkretisering av hela kursinnehållet. Det är den kombinationen som varit särdeles värdefull för mig och gjort att jag direkt kunnat genomföra åtgärder som varit lönsamma för koncernen.

Skulle du rekommendera andra inköpare att gå Silfs Grundutbildning inköp?
- Ja. Den är bra både för ”nya” och ”gamla” i gemet. För de nya – en bra introduktion till inköp – för de gamla i gemet en uppfräschning av kunskaperna och kanske en ögonöppnare för tankar och principer man glömt eller lagt åt sidan, men som åter kan vara användbara.

Har du något övrigt som du skulle vilja tillägga om kursen och/eller Silf Competence?
- Jag kommer att fortsätta utöka mina förmågor genom fler kurser så snart situationen medger.

Kontakt

Kontakta oss för kompetensrådgivning!

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!

Digital support på distanskurserna: 
Ring: 0735-186015

Silfs inköpsprocess

I våra utbildningar ingår Silfs inköpsprocess. Den är en viktig stomme i en inköpares arbete. Att lägga tid och fokus på alla moment gör ditt arbete lättare och mer strukturerat. Läs mer om Silfs inköpsprocess

Inköpslärare

Vi ställde några frågor om Silfs inköpsutbildningar till Christian Werngren, bland annat inköpslärare. Såhär svarade han... Läs mer om Inköpslärare