Affärsmannaskap i offentlig upphandling

Affärsmannaskap i offentlig upphandling ger dig en bra grund för att arbeta strategiskt och taktiskt med inköp och upphandling i den offentliga sektorn. Du får förståelse för hur den goda affären är uppbyggd samt hur denna implementeras genom modernt inköps- och upphandlingsarbete i en offentlig miljö.

Den goda offentliga affären

Kursen Affärsmannaskap i offentlig upphandling ger dig grundläggande kompetens inom offentlig inköpsteknik. Utbildningen vänder sig till dig som behöver en bra grund inom offentliga affärer i ditt dagliga arbete och som vill få ett grepp om modernt inköps- och upphandlingsarbete. Under utbildningen integreras praktiska och teoretiska moment.

Från Affärsmannaskap i offentlig upphandling

  • Inköps-/upphandlingsprocessen - från behov och marknadsanalys till leverans och uppföljning
  • Mål, syfte med inköp/offentlig upphandling
  • Intressentanalys
  • Etik och moral
  • Standardavtal, leverantörsvillkor och Incoterms

Syfte

Syftet är att du ska få förståelse för modernt inköps- och upphandlingsarbete, från behovs och marknadsanalys till leverans och uppföljning, för etik och moral i affärssammanhang samt leverantörsrelationer och avtal.

Målet är att få en insikt i det strategiska och taktiska inköps-/upphandlingsarbetet, så att du med hänsyn tagen till den upphandlande myndighetens mål kan skapa förutsättningar för den goda affären.

Vem ska gå Affärsmannaskap i offentlig upphandling?

Du som vill förstå hur man arbetar strategiskt och taktiskt med inköp/upphandling i offentlig sektor. Kursen tangerar såväl offentlig upphandling som inköp i privata organisationer.

För att du ska kunna tillgodose dig kursens innehåll krävs inga formella förkunskaper.

Affärsmannaskap i offentlig upphandling är en fristående kurs på 2 dagar, som även ingår i Silfs certifieringsprogram i offentlig upphandling CUSilf®, med kunskapsprov för dig som ska bli certifierad upphandlare. 

Kursen genomförs som en av fyra delar i Upphandlingslicensen - Grundutbildning upphandling. Boka alla fyra delarna till ett förmånligt paketpris här

Kursmaterial

Största delen av kursmaterialet tillhandahålls endast digitalt. I samband med din kallelse får du ett mail med inloggningsuppgifter till vår lärplattform där materialet finns tillgängligt.

Du lär dig

  • Snabba verktyg som effektiviserar det strategiska och taktiska inköps-/upphandlingsarbetet
  • Att kunna se till totalkostnaden
  • Insikt om hur gott affärsmannaskap leder till framgång

Kommande starter

Datum: 18 november - 19 november
Kurslokal: Scandic Victoria Tower
Platser kvar: $Platser kvar$
Pris: $Pris$
Medlemspris: $MedlemsPris$

Certifieringar

Kontakt

Kontakta oss för kompetensrådgivning!

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!

Digital support på distanskurserna: 
Ring: 0735-186015

Ingår i Silfpasset - 12 kursdagar till fast pris

Bild på Silf Passet

Försäkra dig om bra priser på Silfs kurser. Köp 12 kursdagar att användas för dig själv eller andra i organisationen, när behov uppstår.

För er som är 7 personer eller fler

Kursen genomförs även som en företagsintern utbildning, det vill säga att den hålls hos er på företaget.

Läs mer om Företagsintern utbildning eller kontakta oss direkt på 08-752 16 80 för frågor eller offert.

Bokningsinformation
Kurslokaler

David brinner för affärsmannaskap i offentlig upphandling

Vi ställde några frågor om Silfs utbildningar i offentlig upphandling till David Braic, bland annat lärare i utbildningar i offentlig upphandling. Såhär svarade han... Läs mer om David brinner för affärsmannaskap i offentlig upphandling