David brinner för affärsmannaskap i offentlig upphandling

En av Silfs populära lärare i offentlig upphandling, David Braic, berättar varför du bör lära dig mera om affärsmannaskap i offentlig upphandling.

David Braic, lärare i offentlig upphandling

Inköpsslärare David Braic

Silfs lärare David Braic har arbetat med inköp och upphandling i mer än 25 år. Först som inköpare på en av Sveriges största industrikoncerner och därefter som offentlig upphandlare.

Sedan 2007 är David upphandlingschef i Växjö kommun och brinner för att utveckla sin verksamhet, något som bland annat givit honom utmärkelsen årets Upphandlingschef. Därutöver är han även medförfattare till boken Strategisk offentlig upphandling.

Vi ställde några frågor till David om Silfs utbildningar i offentlig upphandling:

Varför tycker du att man ska välja Silfs utbildningar i offentlig upphandling?
 - Offentlig upphandling genomgår stora förändringar och det har på senare år blivit ett helt annat fokus på goda affärer. Det är viktigt att man som offentlig upphandlare ligger i framkant och håller sig uppdaterad. Ju mer man tränar desto bättre blir man.

Vad tror du generellt offentliga upphandlare kan bli bättre på?
 - Vi kan alla bli bättre på en mängd olika saker men gott affärsmannaskap är viktigt för att kunna göra bättre affärer.  Att kunna se till hela affärens upplägg och inte stirra sig blind på priset.

Vad är det för något som du lär ut?
 - Helheten i inköpsprocessen och vilka tekniker som kan tillämpas för att skapa den goda affären. I Affärsmannaskap i Offentlig upphandling (som också ingår i Grundutbildning offentlig upphandling) går vi igenom hela processen – från förberedelser såsom intressentanalys och marknadsundersökning till uppföljning och leverantörsutveckling. För att uppnå optimal besparing så är även styrning av inköpen inom den egna organisationen än essentiell del vilket också belyses under utbildningen.

Hur skiljer sig detta mot inköp i privat sektor?
 - Egentligen är affärer alltid affärer men då regelverket lägger grunden för hur man genomför upphandlingarna är det viktigt att sätta upphandlingsprocessen i sitt sammanhang och anpassa teknikerna utifrån förutsättningarna. Sedan styrs myndigheter på ett annorlunda sätt och drivkrafterna bakom den offentliga affären ser också till viss del annorlunda ut jämfört med företag.