Strategisk lagerstyrning & SCM

Kursen Strategisk lagerstyrning & SCM ger dig användbara verktyg och förklarar viktiga logiker och strategier för att utveckla en effektiv logistik – både inom ditt företag och i din supply chain. Kopplat till detta diskuteras olika aspekter av digitalisering. Kursen hette tidigare Supply Chain Logistics.

Effektivisera er logistik och lagerverksamhet

Strategisk lagerstyrning & SCM tar vi den traditionella lagerstyrningen ett steg vidare med ett modernt synsätt där du behandlar frågor om företaget ska ha lager, var i logistikkedjan de i så fall ska finnas, lagrets storlek och styrning samt segmentering. Traditionella grunder inom prognostisering och processförbättringar kompletteras med metoder inom AI/Machine Learning.

Från Strategisk lagerstyrning & SCM

  • Supply Chain Management - logistikens koppling till olika funktioner och processer i supply chain
  • Rollfördelning, koordinering och samarbete mellan aktörer i en supply chain: t ex VMI - Vendor Managed Inventory
  • Från lagerstyrning till flödesstyrning och lagerlösa flöden 
  • Supply Chain analyser: Analys av flöden och logistikstrukturer
  • Logistikplattform: Centraliserad och decentraliserad styrning
  • Effektiviteten i supply chain: leveransservice, kostnader och kapitalbindning
  • Digitaliseringsområden inom logistik: Machine learning, intelligent processautomatisering (informationsflöden), digital tvilling, Internet-of-Things/RFID m.m.

Syfte och utbildningsmål

Syftet är att få fördjupad kunskap och förståelse om hur logistiken i kedjan bör analyseras och hur man går från traditionell till mer modern, strategisk lagerstyrning med fokus på hela supply chain.

Målet är att du efter kursen har fått nya idéer och praktiska verktyg för att utveckla en effektiv logistik- och lagerverksamhet.

Vem ska gå Strategisk lagerstyrning & SCM?

Du som arbetar med lager- eller logistikfrågor och vill fördjupa dig i den moderna flödesstyrningen.

För att du ska kunna ta till dig innehållet på den här utbildningen, krävs inga formella förkunskaper. Det är bra om du har viss erfarenhet av lager/lagerstyrning. sedan tidigare, alternativt har gått delkurserna i Silfs Logistiklicensen – Grundutbildning logistik.

Strategisk lagerstyrning & SCM är en fristående kurs på 2 dagar och är anpassad till ELA:s (European Logistics Association) krav och standard på operativ och senior nivå (EJLog och ESLog), med kunskapsprov, för dig som ska bli certifierad logistiker.

Kursmaterial

Största delen av kursmaterialet tillhandahålls endast digitalt. I samband med din kallelse får du ett mail med inloggningsuppgifter till vår lärplattform där materialet finns tillgängligt.

Du lär dig

  • Olika grader av samarbete i kedjan
  • Analysera om det behövs lager och/eller om det ska vara lagerlös hantering
  • Var lager bör lokaliseras och med vilket sortiment

Kommande starter

Datum: 15 oktober - 16 oktober
Kurslokal: Scandic Victoria Tower
Platser kvar: $Platser kvar$
Pris: $Pris$
Medlemspris: $MedlemsPris$

Certifieringar

Kontakt

Kontakta oss för kompetensrådgivning!

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!

Digital support på distanskurserna: 
Ring: 0735-186015

Ingår i Silfpasset - 12 kursdagar till fast pris

Bild på Silf Passet

Försäkra dig om bra priser på Silfs kurser. Köp 12 kursdagar att användas för dig själv eller andra i organisationen, när behov uppstår.

För er som är 7 personer eller fler

Kursen genomförs även som en företagsintern utbildning, det vill säga att den hålls hos er på företaget.

Läs mer om Företagsintern utbildning eller kontakta oss direkt på 08-752 16 80 för frågor eller offert.

Bokningsinformation
Kurslokaler