Logistiklicensen – Grundutbildning logistik

Genom Silfs Logistiklicens med Grundutbildning logistik & Supply Chain och Lean Supply Chain får du insikt och kompetens inom alla delar av leverans och värdekedjan. Du får en ökad förståelse för logistikens påverkan på ekonomi och konkurrenskraft samt logistikens roll i och mellan företag. Du lär dig använda moderna verktyg och metoder för att genomföra processkartläggningar och logistikanalyser i syfte att att minimera slöseri och effektivisera den egna och andras verksamheter.

Helhetssyn på logistikprocessen

Logistiklicensen gör dig på kort tid till en modern och kompetent logistiker. Du får insikt i hur effektiv logistik kan bidra till att effektivisera verksamhetens administrativa och fysiska flöden och därmed påverka ekonomi, juridik och inte minst kundservice. På kursen blandas teoretiska avsnitt med praktiska övningar, spel och simuleringar.

Denna kurs vänder sig till alla som arbetar med eller berörs av flöden och processer samt inte minst logistiken i det dagliga arbetet. Under utbildningen behandlas hela supply chain och dess ingående delar.

Silfs populära logistiklicens på bara 8 dagar:

Delkurs: Logistikkortet - Lönsam logistik (2 dagar) 
Delkurs: Transport & Distribution (2 dagar)
Delkurs: Affärssimulering Supply Chain (2 dagar) 
Delkurs: Lean Supply Chain (2 dagar)

Du kan välja att läsa kurserna var för sig eller hela Logistiklicensen till ett förmånligt paketpris där alla delkurser ingår.

Från Logistiklicens

 • Logistikens roll i ett företag
 • Logistikröret - operativ effektivitet
 • Flödeskartläggning
 • Lager- och produktionsstyrning
 • Ekonomisk koppling till logistiken
 • Logistikens verktygslåda
 • Transport & Distribution
 • Hur använda moderna verktyg 
 • Hur logistiken kan effektiviseras och påverka verksamhetens resultat
 • Hur produktionsprocessen påverkar både inköp och logistik i företaget
 • Hur du skapar ett sömlöst flöde från leverantör ända ut till slutkund 
 • Hur du enkelt identifierar slöserier och eliminerar dessa
 • Att göra mer för mindre insats

Syfte och utbildningsmål

Syftet är att ge grundläggande kunskaper inom logistik och supply chain samt en förståelse för logistikens påverkan på ekonomi och konkurrenskraft. Logistikens roll i företaget och mellan företag. Målet är att du efter utbildningen bland annat kan genomföra processkartläggningar och logistikanalyser, minska slöseriet, skapa sömlösa flöden som är en förutsättning för att effektivisera logistiken i din verksamhet

Vem ska gå Logistiklicensen?

Logistiklicensen vänder sig till alla som arbetar med eller berörs av flöden och processer i det dagliga arbetet. Under kurserna i licensen behandlas hela supply chain och dess ingående delar för att ge dig en helhetssyn på alla delar från leverantör till slutkund.

För att du ska kunna ta till dig innehållet i licensen, krävs inga formella kunskaper. Det är bra om du har viss erfarenhet av logistik sedan tidigare.

Logistiklicensen är en fristående licens och är anpassad till ELA:s (European Logistics Association) standard och är därmed giltig även internationellt. Licensen är ditt första steg på väg mot din framtida logistikcertifiering som du själv väljer på vilken nivå - operativ eller senior nivå - EJLog och ESLog.

Kursmaterial

Största delen av kursmaterialet tillhandahålls endast digitalt. I samband med din kallelse får du ett mail med inloggningsuppgifter till vår lärplattform där materialet finns tillgängligt.

Logistiklicensen

Logistiklicensen får du efter de fyra delkurserna och godkänt kunskapsprov för respektive delkurs

Silfs Logistiklicens uppfyller ELA:s (European Logistics Association) internationella standard och är därmed giltig även internationellt, och ditt första steg på väg mot din framtida logistikcertifiering.

Boka logistiklicensen

Du väljer datum och plats för delkurserna genom att klicka på respektive kurs.

Dina valda kurstillfällen visas i slutet.

Pris: 55 500 SEK (exklusive moms)
Boka utbildningen

Certifieringar

Kontakt

Kontakta oss för kompetensrådgivning!

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!

Digital support på distanskurserna: 
Ring: 0735-186015

Bokningsinformation
Kurslokaler