Fredrik om certifieringsprogrammet i logistik, EJLog

Fredrik Ahlgren, Stf Planeringschef, Flödesplanerare/Supply Chain Planner, berättar om det stora mervärdet i erfarenhetsutbytet med övriga kursdeltagare och lärare under kurstillfällena, ett ovärderligt kontaktnät som ”fortsätter leva" även efter utbildningen.

Hur kom du först i kontakt med Silf?

- Först via kollegor sedan via er webbsida!

Hur har utbildningen påverkat din karriär?

- Kurserna och det internationella certifieringsprogrammet har gett mig både en bredare och djupare kunskap och förståelse för Supply Chain men även en insyn i det strategiska arbetet. Utbildningen har gett mig nya ”verktyg” som jag direkt kunnat implementera i det egna arbetet och på arbetsplatsen men den har också effektiviserat och gjort mig skickligare i mitt sätt att arbeta.

Utbildningen har gett mig nya möjligheter inom Bergendals Food men självklart hoppas jag på att, även framåt, kunna ta ytterligare kliv i min karriär. Genomgången utbildning har också bekräftat en del redan inarbetade arbetsmetoder och arbetssätt på Bergendahls Food vilket visar att vi som företag är på rätt väg!

Vad är det största personliga mervärdet som du tar med dig efter certifieringen?

- Självklart så är det kunskapen inom Supply Chain och Ledarskap som utvecklat mig och effektiviserat mitt arbete men jag upplever också ett stort mervärde i det erfarenhetsutbyte jag haft med övriga kursdeltagare och lärare under kurstillfällena, ett ovärderligt kontaktnät som ”fortsätter leva" även efter utbildningen och som även framåt fortsätter att utveckla en själv och indirekt även medarbetarna runt omkring mig.

Har du något övrigt du vill säga om utbildningen eller om Silf?

- Alltid engagerade och kompetenta lärare som ofta använder sig av praktiska fall vilket innebär en större verklighetsanknytning för deltagarna. Beröm även till Silf för ett alltid trevligt bemötande och en bra stöttning genom hela certifieringen och för att alltid erbjuda, både ett brett och innehållsrikt utbud av utbildningar/kurser.

Kontakt certifiering

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär

Vilken logistikkurs passar mig?

Vilken logistikkurs passar mig? Läs kort om de olika kurserna, om skillnader och likheter. Läs mer om Vilken logistikkurs passar mig?

Certifierad Logistiker, EJLog

Certifierad Logistiker ESLog och EJLog trappan med kurser på Silf EJLog, European Logistician at the Junior Management Level – Operativ nivå - vänder sig till dig som är eller ska bli första linjens chefer och operativa ledare. Läs mer om Certifierad Logistiker, EJLog

Silf Insight

Logga Silf Insight Silf Insight ger dig en blandning av nyheter, reportage, intervjuer och fördjupningar inom inköp, logistik och supply chain. Allt i ambitionen att förstärka och inspirera din yrkesmässiga roll. Läs mer om Silf Insight