Vilken logistikkurs passar mig?

Grundutbildning logistik & Supply Chain

Grundutbildning logistik & Supply Chain ger dig utmärkta kunskaper i logistik - en bred utbildning som skapar helhet i logistikflödet. Utbildningen är lämplig för dig som är ny inom området logistik eller behöver insikt i hur logistik kan bidra till att effektivisera verksamhetens fysiska- och administrativa flöden och skapa lönsamhet. Tillsammans med Lean Supply Chain erhåller du efter godkänt prov Silfs Logistiklicens.

Distribution & Outsourcing

Kursen Distribution & Outsourcing ger dig värdefulla teoretiska och praktiska kunskaper om utveckling av effektiv distribution och logistik som bidrar till företagets konkurrenskraft. Under kursen presenteras teorier och strategier för logistik, distributionskanaler och outsourcing.

Framgångsrik projektledning

Kursen Framgångsrik projektledning ger dig en projektmodell som hjälper dig att skapa, driva och verka i framgångsrika projekt. Du lär dig att säkerställa att ditt projekt når uppsatta projektmål. Projektmodellen som används i Framgångsrik projektledning är enkel att ta till sig och ger dig praktisk och teoretisk kunskap som du har nytta av i dina egna projekt.

Lean Supply Chain

Vill du veta vad en logistiker och inköpare behöver kunna om Lean inom producerande verksamhet skall du gå utbildningen Lean Supply Chain. Du får kunskaper om vilka parametrar du kan påverka i din roll samtidigt som du får en bra insikt i vad Lean-tänkandet innebär och hur det kan påverka er lönsamhet i företaget.

Ledarskap, kommunikation och förändring

Ledarskap, kommunikation och förändring ger dig en bättre förståelse och insikt hur framgångsrikt förändrings-, utvecklings- och ledarskaparbete bör genomföras. Du får teorier och verktyg som hjälper dig i din personliga utveckling samt hur du kan inspirera andra genom att skapa engagemang och vara tydlig i din roll som ledare.

Logistikflöden och lager

Vill du ha större kännedom om hur ett lager är uppbyggt och skapa ett bättre in- och utflöde samt förstå sambandet med det fysiska flödet och informationsflödet som påverkar leveransservice till kund, är kursen Logistikflöden och lager något för dig.

Logistikkortet - Lönsam logistik

Logistikkortet – Lönsam logistik är en introduktionskurs i logistik för dig som snabbt behöver få ökad kännedom om logistikflödet i supply chain och arbetar med frågor som kan beröra logistik inom ex. inköp, försäljning och avtal. I kursen behandlas logistikuttryck och teorier. Du får ökad kännedom om logistik i ett brett perspektiv och förståelse för supply chain i din och dina kunders verksamhet.

Logistikrätt & Incoterms

I utbildningen Logistikrätt & Incoterms får du grundläggande kunskap om avtal och de regelverk som styr ansvaret och kostnader för gods i samband med logistikaffärer. Du lär dig grunderna i Incoterms och NSAB.

S&OP - Sales and Operations Planning

På kursen S&OP - Sales and Operations Planning får du metoder och verktyg för att kunna arbeta inom S&OP. Du lär dig hur du kan använda S&OP som en strukturerad arbetsprocess och därigenom få bättre leveransförmåga och ökad lönsamhet.

Strategisk inköps- och logistikledning

Är du eller har du som mål att bli inköps- eller logistikchef är utbildningen Strategisk inköps- och logistikledning rätt för dig! Under kursen förbereds du att kunna leda och planera arbetet inom inköps- och logistikfunktionerna och dess strategiska betydelse.

Supply Chain Logistics

Supply Chain Logistics är utbildningen för dig som behöver få en djupare insikt för logistiken i en försörjningskedja – supply chain. Genom praktiska verktyg får du en förståelse för hur lagerstrukturer, flödesanalyser, lager- och flödesstyrning påverkar effektiviteten. De strategiska och taktiska besluten påverkar logistiken i försörjningskedjan.

Sustainable Value Chain

Om du vill veta hur ditt företags inköp och logistik kan anpassas på ett hållbart sätt så att kundernas, ledningens och samhällets krav uppfylls på ett miljömässigt och affärsmässigt sätt, är utbildningen Sustainable Value Chain rätt för dig.

Transportlogistik

Behöver du få en ökad förståelse för de olika transporttyperna på en övergripande nivå och hantera enkla beräkningar inom fraktkostnader gällandes vikt och skrymmeberäkningar och totalkostnadsanalys är utbildningen Transportlogistik något för dig.

Kontakt

Kontakta oss för kompetensrådgivning!

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!

Logistiklärare

Vi ställde några frågor om Silfs logistikutbildningar till Göran Stöth, bland annat logistiklärare. Såhär svarade han... Läs mer om Logistiklärare