Vilken logistikkurs passar mig?

Logistiklicens – Grundutbildning logistik

Logistiklicens – Grundutbildning logistik ger dig utmärkta kunskaper i logistik - en bred utbildning som skapar helhet i logistikflödet. Utbildningen är lämplig för dig som är ny inom området logistik eller behöver insikt i hur logistik kan bidra till att effektivisera verksamhetens fysiska- och administrativa flöden och skapa lönsamhet. Logistiklicensen får du efter de fyra delkurserna och godkänt kunskapsprov för respektive delkurs.

Affärssimulering Supply Chain

På kursen Affärssimulering Supply Chain lär du dig hur logistikens grundstenar fungerar i praktiken och hur logistikåtgärder kan förbättra en verksamhets resultat. Du får praktiskt prova hur logistiken utifrån ett helhetsperspektiv påverkar en verksamhets resultat.

Framgångsrik projektledning

Kursen Framgångsrik projektledning ger dig en projektmodell som hjälper dig att skapa, driva och verka i framgångsrika projekt. Du lär dig att säkerställa att ditt projekt når uppsatta projektmål. Projektmodellen som används i Framgångsrik projektledning är enkel att ta till sig och ger dig praktisk och teoretisk kunskap som du har nytta av i dina egna projekt.

Incoterms® 2020

På kursen Incoterms® 2020 lär du dig skillnaden mellan nya Incoterms® 2020 och föregångaren Incoterms® 2010. Du får förutsättningarna att förutse och förebygga olika problem som kan uppstå i samband med globala transporter.

Lean Supply Chain

Vill du veta vad en logistiker och inköpare behöver kunna om Lean inom producerande verksamhet skall du gå utbildningen Lean Supply Chain. Du får kunskaper om vilka parametrar du kan påverka i din roll samtidigt som du får en bra insikt i vad Lean-tänkandet innebär och hur det kan påverka er lönsamhet i företaget.

Ledarskap, kommunikation och förändring

Ledarskap, kommunikation och förändring ger dig en bättre förståelse och insikt hur framgångsrikt förändrings-, utvecklings- och ledarskaparbete bör genomföras. Du får teorier och verktyg som hjälper dig i din personliga utveckling samt hur du kan inspirera andra genom att skapa engagemang och vara tydlig i din roll som ledare.

Logistikflöden och lager

Vill du ha större kännedom om hur ett lager är uppbyggt och skapa ett bättre in- och utflöde samt förstå sambandet med det fysiska flödet och informationsflödet som påverkar leveransservice till kund, är kursen Logistikflöden och lager något för dig.

Logistikkortet - Lönsam logistik

Logistikkortet – Lönsam logistik är en introduktionskurs i logistik för dig som snabbt behöver få ökad kännedom om logistikflödet i supply chain och arbetar med frågor som kan beröra logistik inom ex. inköp, försäljning och avtal. I kursen behandlas logistikuttryck och teorier. Du får ökad kännedom om logistik i ett brett perspektiv och förståelse för supply chain i din och dina kunders verksamhet.

Logistikrätt & Incoterms

I kursen Logistikrätt & Incoterms får du grundläggande kunskap om avtal och de regelverk som styr ansvaret och kostnader för gods i samband med logistikaffärer. Du lär dig grunderna i Incoterms och NSAB.

S&OP - Sales and Operations Planning

På kursen S&OP - Sales and Operations Planning får du metoder och verktyg för att kunna arbeta inom S&OP. Du lär dig hur du kan använda S&OP som en strukturerad arbetsprocess och därigenom få bättre leveransförmåga och ökad lönsamhet.

Strategisk inköps- och logistikledning

Är du eller har du som mål att bli inköps- eller logistikchef är utbildningen Strategisk inköps- och logistikledning rätt för dig! Under kursen förbereds du att kunna leda och planera arbetet inom inköps- och logistikfunktionerna och dess strategiska betydelse.

Strategisk lagerstyrning & SCM

Strategisk lagerstyrning & SCM är utbildningen för dig som behöver få en djupare insikt för logistiken i en försörjningskedja – supply chain. Genom praktiska verktyg får du en förståelse för hur lagerstrukturer, flödesanalyser, lager- och flödesstyrning påverkar effektiviteten. De strategiska och taktiska besluten påverkar logistiken i försörjningskedjan.

Transport & Distribution

På kursen Transport & Distribution får du fördjupad förståelse för transporters möjligheter och förutsättningar. Du lär dig öka företagets konkurrenskraft genom förbättrad distribution. Du får värdefulla teoretiska och praktiska kunskaper om hur effektiv transportlogistik och distribution utvecklas.

Kontakt

Kontakta oss för kompetensrådgivning!

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!

Digital support på distanskurserna: 
Ring: 0735-186015

Logistiklärare

Vi ställde några frågor om Silfs logistikutbildningar till Göran Stöth, bland annat logistiklärare. Såhär svarade han... Läs mer om Logistiklärare