Sagt om Certifieringsprogrammet i logistik

Så här beskriver några av våra internationellt Certifierade Logistiker, ESLog utbildningen och programmet och vad de gett dem för erfarenheter.

Fredrik om certifieringsprogrammet i logistik, EJLog

Bild på EJLog certifierade Fredrik Ahlgren Fredrik berättar om det stora mervärdet i erfarenhetsutbytet med övriga kursdeltagare och lärare under kurstillfällena, ett ovärderligt kontaktnät som ”fortsätter leva" även efter utbildningen. Läs hans egna ord där han även berättar om hur kurserna och det internationella certifieringsprogrammet gett honom bredare och djupare kunskap och förståelse för Supply Chain men även en insyn i det strategiska arbetet. Och fått verktyg att implementera i det egna arbetet. Fredrik Ahlgren, Stf Planeringschef, Flödesplanerare/Supply Chain Planner, Bergendahls Food AB. Läs mer om Fredrik om certifieringsprogrammet i logistik, EJLog

Fernando om certifieringsprogrammet i logistik, ESLog

Bild på ESLog certifierade Fernando Duran För Fernando har utbildningen varit väldigt positiv utifrån både det personliga och karriärmässiga perspektivet. "Jag rekommenderar starkt denna utbildning till alla som vill bredda och fördjupa sig inom Supply Chain Management, där både litteraturen och utbildarna har varit av högsta klass rakt igenom alla kurser." Läs hela hans berättelse här." Fernando Duran, Logistic Development Manager/Value Chain Management på ABB AB, och ESLog 2016. Läs mer om Fernando om certifieringsprogrammet i logistik, ESLog

Mattias om certifieringsprogrammet i logistik, ESLog

"Jag har haft möjlighet att tillämpa flera olika delar av utbildningen i mitt dagliga arbete vilket resulterat i både förbättringar och effektiviseringar." Mattias Zetterlund, Supply Chain Manager, TOMP Beer, Wine & Spirits AB, är certifierad logistiker, ESLog hos Silf. Läs hans egna ord där han berättar om de olika kursuppläggen och lärarnas kompetens och välvilja att stötta vid frågor. Läs mer om Mattias om certifieringsprogrammet i logistik, ESLog

Kontakt

Kontakta oss för kompetensrådgivning!

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!

Digital support på distanskurserna: 
Ring: 0735-186015

Vilken logistikkurs passar mig?

Vilken logistikkurs passar mig? Läs kort om de olika kurserna, om skillnader och likheter. Läs mer om Vilken logistikkurs passar mig?

Certifierad Logistiker, EJLog

Certifierad Logistiker ESLog och EJLog trappan med kurser på Silf EJLog, European Logistician at the Junior Management Level – Operativ nivå - vänder sig till dig som är eller ska bli första linjens chefer och operativa ledare. Läs mer om Certifierad Logistiker, EJLog