Företagsakademier

Ett anpassat utbildningskoncept till supply chain-organisationer

Silfs företagsakademier är ett helt kundanpassat utbildningskoncept som riktar sig till organisationer verksamma inom supply chain. Akademin syftar till att ge medarbetarna ökad kunskap inom exempelvis inköp, ledarskap, logistik, juridik och förhandling och därmed ökad trygghet i sin professionella roll.

Ett annat viktigt inslag är ökad förståelse för den egna verksamheten samt att deltagarna får ta del av varandras erfarenheter. Silf kan även ta ett helhetsansvar för all kursservice i samband med driften av akademin.

Exempelupplägg på en företagsakademi

Programmet utformas i samarbete med kunden och nedan illustreras ett exempelupplägg på en företagsakademi.

Exempelupplägg på en företagsakademi med Silf

Kontakta oss gärna för rådgivning

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!