Supply Chain Summit by Silf - 14/11

Årets mötesplats för dig som är beslutsfattare inom inköp, upphandling och logistik.

Framtidens affärer i en volatil omvärld

Är vi på återgång till det normala eller lever vi i det nya normala gällande våra leveranskedjor och dagligt arbete inom inköp och logistik?

Årets fokus för många företag ligger på att skapa robusta leveranskedjor i en volatil tid. På Summit by Silf behandlar vi ämnen om hur man kan utforma hållbara strategier för att stärka vår konkurrenskraft.

Vi lever i en värld som är mer turbulent än på åtskilliga decennier. Sverige är nu medlemmar i Nato och inom vårt land är det starkt fokus på upprustning av vårt civilförsvar. Hur hanterar vi utmaningarna i vår vardag kopplat till den geopolitiska världen och teknologins utveckling, vilka jobb är kvar när AI tagit en större andel av vardagen och hur utvecklas våra arbeten med hjälp av AI för att säkerställa en plats i morgondagens världshandel?

Följ med oss för att utforska trender och innovativa lösningar för att navigera i en tid av störningar i ett dynamiskt affärslandskap.

Vår ambition med 2024 års Summit by Silf är att skapa ett forum där vi under en intensiv dag får ta del av erfarenheter och utmaningar inför framtiden.

Och, som alltid, träffa nya och gamla kollegor inom Silf Network!

17.00-18.30

Silf bjuder in alla på Supply Chain Summit by Silf till en härlig After Work på piazzan

Väl mött i november!


Fler talare är på gång, håll dig uppdaterad på Silf.se 

Talare

Konjunkturindikatorn ”PMI – Inköpschefsindex” firar 30 år!

Mattias Persson och Jörgen Kennemar SC Summit by Silf     

Mattias Persson och Jörgen Kennemar

Chefekonom och global analyschef resp. senioranalytiker på Swedbank AB

Omvärldsläget ur ett makroperspektiv
Silf och Swedbank har varje månad under 30 års tid mätt och analyserat temperaturen på Sveriges konjunktur. Jörgen och Mattias startar dagen genom att bland annat informera om aktuellt konjunkturläge i Sverige och i omvärlden, och hur man som yrkesverksam inom supply chain kan dra nytta av resultatet och bör tänka framöver. Mattias kommer att inrikta sig mer på världsekonomin och påverkan från omvärlden till Sverige.

Mattias Persson är chefekonom och global analyschef på Swedbank sedan september 2020. Mattias är ansvarig för makroforskning och kreditanalys. Innan Mattias började på Swedbank var han tillförordnad chef för skuldförvaltning och chefekonom på Riksgälden. Mellan 2013 och 2016 var Mattias global upplåningschef på Nordea. Mattias kommer närmast från Sveriges riksbank där han var chef och chef för avdelningen för finansiell stabilitet mellan 2007 och 2013, samt ansvarig för området finansiell stabilitet på Sveriges riksbank. Mattias började på Riksbanken som seniorekonom 2001. Mattias har i grunden en doktorsexamen i nationalekonomi från Lunds universitet.

Jörgen Kennemar arbetar med konjunktur och makroekonomiska analyser i Swedbank sedan 1998. Ansvarig för analysen av Inköpschefsindex (PMI) och Småföretagsbarometern. Sedan i våras Swedbanks företagarekonom med ansvar för analyser kring företagande och företagens villkor. Har tidigare arbetat som makroekonom på Företagarna, Svenskt Näringsliv och Konjunkturinstitutet. 

Ny syn på kompetens för ökad konkurrenskraft

Supply Chain Summit by Silf 2024 - Sara Revell Ford    

Sara Revell Ford

Vd, Samhall

Många företag och arbetsgivare har väldigt svårt att rekrytera och i vissa branscher är kompetensbristen akut. Samtidigt ser vi hur hundratusentals personer stängs ute från arbetsmarknaden. Kostnaderna för detta utanförskap är enorma – både för den enskilde och för samhället i stort. Men också för företag som går miste om värdefull kompetens på sin hemmaplan i en tid då omvärldsfaktorer försvagar många företags motståndskraft.

Vd:n för Samhall, Sara Revell Ford, berättar om hur företag kan bryta detta mönster och varför det är avgörande för både arbetsgivare, individer och samhället. Genom konkreta och inspirerande exempel visar hon hur företag kan stärka sin konkurrenskraft genom en ny syn på vem som har kompetens – samtidigt som man stärker och tryggar sina logistikkedjor. Hon ger också exempel på hur upphandlingar kan användas för att driva positiv förändring.

Samhall kan visa vägen – och fler företag kan följa med, uppdatera sin syn på vem som har kompetens, och modernisera sin rekrytering.

Sara Revell Ford är vd på Samhall, som med sina 24 000 yrkeskunniga medarbetare varje dag stärker det svenska näringslivet och den offentliga sektorn. Hon är civilekonom och har tidigare arbetat som nationell chef för Svenska Röda Korset, generalsekreterare för Friluftsfrämjandet, samt inom affärsutveckling, försäljning och marknadsföring på The Absolut Company och Canon.

.

Hållbara bolag är konkurrenskraftiga bolag

Supply Chain Summit by Silf 2024 - Naznoush Habashian     

Naznoush Habashian

Hållbarhetschef, PostNord Sverige

Exponentiell teknikutveckling, digitalisering, AI, säkerhetspolitiska läget, klimatet, pandemi, lågkonjunkturen, förändrade beteenden och krig, det är betydligt fler variabler än kontanter i algoritmen, hur bygger vi konkurrenskraftiga affärer? Det finns bara ett sätt och det är att vara hållbara i hela verksamheten från ax till limpa.

Naznoush Habashian är PostNord Sveriges hållbarhetschef, hon har utsetts två år i rad som en av Sveriges mäktiga inom hållbarhet och är en av Sveriges agendasättare inom mobilitet. Hon har bland annat arbetat på Försvarsmaktens högkvarter där hon varit ansvarig för forskning och utveckling inom miljö- och energifrågor, miljöchef och slutligen hållbarhetschef. Naznoush har varit ansvarig och Sveriges sakkunniga för en rad olika internationella hållbarhetsfrågor och är en flitig debattör, föreläsare och panelist inom hållbarhet och ledarskapsfrågor. Naznoush har även bland annat deltagit i Kulturbygget som är Riksbyggens nya program om företagskultur, Karriärpodden, podden Nexer Women for tech, En Hållbar Podd och Mats & Axels Vlogg.

Tech som drivkraft till effektivare inköp

Supply Chain Summit by Silf 2024 - Erica Masman    

Erica Masman

Customer Success Director, Visma Proceedo

Erica Masman är Customer Success Director på Visma Proceedo som levererar purchase to pay lösningen Proceedo till ca 1 miljon användare. Med fokus på att det skall vara enkelt att lyckas med operationellt inköp och automation av fakturaflöden är hon en engagerad ambassadör för tech som drivkraft till effektivare inköp.På Silf Supply Chain botaniserar hon i de senaste trendrapporterna inom inköp och kopplar det till praktiska initiativ som redan nu pågår inom software development i inköpsprocessen. Vad innebär de nya initiativen i praktiken? Vad är viktigt och hur tar sig inköpschefer ann utmaningarna 2024? Och hur kan du själv som inköpschef i praktiken dra nytta av tjänster som ChatGPT i ditt dagliga arbete?

Trendrapporten är tillbaka!

Supply Chain Summit by Silf 2024 - Lars Silver    

Lars Silver

Professor vid Handelshögskolan vid Umeå universitet 

Mycket har hänt sedan Silf senast gav ut en trendrapport. Vi har sett hur den internationella miljön har påverkat vår verksamhet och även en ekonomisk utveckling som minst sagt har varierat. Syftet med den här trendrapporten är dels att kartlägga vad som är hett idag. Men vi vill också fundera lite över förändringarna som har skett. Har vi samma prioriteringar eller har något nytt inträffat? Ämnen som risker i vår omvärld, en skakig konjunktur, en fortsatt digitalisering, ett fortsatt fokus på hållbarhet, användningen av KPI är några av områden som kommer analyseras. Några helt nya punkter tas upp som kanske är lite för tidiga, eller redan har fått genomslag. Visst är det intressant att se vad andra tänker och gör? I Silfs trendrapport 2024 får ni den analysen.

Hållbara affärer och leveranskedjor

Supply Chain Summit by Silf 2024 - David Frydlinger    

David Frydlinger

Advokat, Cirio advokatbyrå

Omställningen till en koldioxidsnål och hållbar affärsverksamhet förutsätter nya metoder för att upphandla och ingå kontrakt med aktörer i värdekedjan. Det är sedan länge känt att traditionella inköpsmetoder ofta leder till ekonomisk ineffektivitet, vilket behöver hanteras genom ökat fokus på partnerskap och gemensam innovation. Samma metoder leder också ofta till ohållbara resultat, med negativ påverkan på miljö och människor. I det här föredraget behandlar advokat David Frydlinger bl.a. följande frågor:

  • Vilka är de vanligaste utmaningarna med ekonomisk ineffektivitet och bristande hållbarhet som traditionella inköpsmetoder ofta leder till?
  • Vilka är de grundläggande orsakerna till utmaningarna?
  • Hur kan relationsbaserade kontrakt, t.ex. baserade på Vested-modellen, hjälpa inköpsorganisationer att både öka ekonomisk effektivitet och ökad hållbarhet i värdekedjan?


David Frydlinger är delägare på Cirio advokatbyrå. Han är rådgivare till stora och medelstora svenska och internationella företag inom bl.a. partnerskap i kund-leverantörsrelationer och hållbara värdekedjor. David är också författare och medförfattare till flera artiklar och böcker inom området, däribland artikeln ”A new approach to contracts” (Harvard Business Review, september 2019) och böckerna ”Getting to We – inköp, outsouring och strategiska partnerskap med Vested” (finns som ebok på Cirios hemsida) ”Contracting in the New Economy” (Palgrave Macmillan, 2021) samt ”Spelregler för hållbar affärsverksamhet – lagar, kontrakt och moral” (Norstedts Juridik 2023).

Hållbarhet och Exponentiell Tech

Supply Chain Summit by Silf 2024 - Rebecka Carlsson    

Rebecka Carlsson

Hållbarhetsentreprenör och rådgivare, Rebecka Carlsson

I sin föreläsning kommer Rebecka Carlsson prata om hur teknikutvecklingen och klimatomställningen är megatrender som kommer påverka näringslivet mer än någonting annat de kommande decennierna. Hur kan vi förstå vart olika teknologier är på väg och utifrån det fatta mer välgrundade beslut idag?

Rebecka Carlsson är hållbarhetsentreprenör, författare och en efterfrågad föreläsare och rådgivare både i Sverige och internationellt. Rebecka har varit politiskt sakkunnig till Sveriges klimat- och miljöminister samt vice statsminister, hon är utbildad i exponentiella teknologier vid Singularity University på NASA samt i socialt entreprenörskap vid Stanford Graduate School of Business. I sina engagerade föreläsningar berättar hon om de spännande affärsmöjligheter som skapas när ny teknologi och klimatomställning möts, hon delar med sig av sina tech-insikter och ger en crash course i framtid och hållbar utveckling. 

Bildarkiv TalarPoolen – Rebecka Carlsson

Evenemangsinfo

Boka

Årets mötesplats

Datum: 14 november
Tid: 09:00 - 17:00
Pris: 5 495 SEK (exklusive moms). Medlemspris: 4 495 SEK (exklusive moms). Kan ej kombineras med andra rabatter/erbjudanden.
Plats: World Trade Center, Stockholm

Early Bird - 1 000 SEK

Säkra din plats - boka nu och få 1 000 SEK i rabatt!

Gäller till och med 23 augusti 2024 och kan inte kombineras med andra rabatter/erbjudanden. 
På bokningen under Övrigt anger du koden: SummitbySilf

Delta digitalt via streaming 

Har du inte har möjlighet att närvara på plats kan du i år medverka digitalt från där du är.

Pris: 2 495 SEK ex. moms.

Länk till bokning av streaming här

Hållpunkter för dagen

08.30-09.00   Registrering för deltagare
09.00-10.30   Pass 1
10.30-11.00   Fika
11.00-12.45   Pass 2
12.45-13.45   Lunch
13.45-15.00   Pass 3
15.00-15.30   Fika
15.30-17.00   Pass 4
17.00-18.30   AW

Kontakt

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!

Utställare

Visma Proceedo

Inbjudan till utställare

Inbjudan utställare på Supply Chain Summit by Silf 2023

Vill du ställa ut på Supply Chain Summit by Silf 2024?
Läs Inbjudan utställare, pdf.
Kontakta Bjarne Svensson
tfn: 08-752 16 63, 072-309 96 63