Konsulttjänster

Silfs konsulter hjälper er med allt ni behöver för att genomföra ett framgångsrikt förändringsarbete, oavsett om det gäller en enstaka upphandling eller att lägga om strategierna och implementera helt nya processer för verksamheten

Silf - ditt stöd i förändringsarbetet

Förändringsarbete kräver ofta tillfällig spetskompetens. Silf som kompetenspartner hjälper er med allt som behövs för att genomföra ett framgångsrikt förändringsarbete.

Silf hjälper idag många företag och organisationer att nå framgång inom inköp och logistik. Genom konsultstöd och utbildning implementerar vi kategoristyrt arbetssätt med analys, processer, verktyg, mallar och handböcker samt coachning. Många projekt startar med en mognadsmätning och avslutas med verktyg för uppföljning. Vi har gedigen erfarenhet att arbeta såväl inom privat som offentlig sektor. 

Vi följer dig hela vägen, från analys till implementering

Våra konsulter arbetar efter Silfs femstegsprocess. En konsultinsats kan innehålla allt från en enstaka del i processen till alla fem delarna.

Ett exempel på en vanlig konsulttjänst från Silf är Spendanalys.

Våra projektkonsulter är specialister som hjälper din verksamhet att leverera en spendanalys enligt en tydlig tidsplan. Ett typiskt implementeringsprojekt börjar med kartläggning av befintliga källdatasystem för datafångst. Därefter sker kategorisering av leverantörerna, avtalen m.m. liksom definition av rapportlandskapet. Slutligen bygger vi upp en instrumentbräda (dashboard) som illustrerar önskade rapporter. Vi använder oss av QlickView för att bygga upp och visualisera själva spendanalysen.

Silf kan även hjälpa till med att stötta implementering av:

  • Kategoristyrning
  • Processkartläggning av hela eller delar av flödet
  • Handböcker och styrdokument
  • SRM och Leverantörsstrategier
  • Mätningar och analyser
  • Inköpsmognadsmätning
  • Upphandlingar
  • Förhandling

 

Läs några casebeskrivningar på olika typer av framgångsrika konsultinsatser som gjorts:  

Kategoristyrning
Stöd vid upphandling av ramavtal för vassare kommunikation
Besparingspotential i mångmiljonsklassen för börsbolaget
Leverantörsprocess för ökad kvalitet

Kontakta oss gärna för rådgivning

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!

Silfs femstegsprocess

Bild på Silfs femstegsprocess

Femstegsprocessen består av
1) Analys, förbättringspotential och målbild
2) Handlingsplan
3) Kunskapsinhämtning
4) Implementering i organisationen
5) Mätning/Uppföljning.