Ordlista för inköp och logistik

I ordlistan förklaras över 600 ord och begrepp som används inom modernt arbete i supply chain.

Du hittar ord som t ex Inköpsanmodan, Lageravräkningspunkt, Planerings tavla (Gantt chart), Ramavtal, Resurssnål produktion (Lean production), RFID (Radio Frequency Identification), och ROI (Return on investment) och Inköpsanmodan.

Tycker du att något ord fattas, skicka gärna ett mail till oss på silfonline@silf.se

A
B
C
D
E
F

G
H
I
J
K
L

M
N
O
P
QR
S
Bild_ordlista_inkop_logistik_370x180.jpg