Kvalitetspolicy – Silf

Silf Competence AB har en kvalitetsförsäkran till sina kunder genom ständiga förbättringar då vi mäter och följer upp att vi:

 • erbjuder bra kundnytta till en rimlig kostnad

 • följer lagar, förordningar och andra relevanta krav

 • håller vad vi lovar och ger nöjd kundgaranti
  (Beskrivs i allmänna villkor på Silfs web)

 • erbjuder deltagare rätt utbildning för varje behov
  (ex. genom egna erfarna kompetensrådgivare som vägleder till rätt kurs)

 • bidrar till samhällsutvecklingen genom kompetens och utveckling 
  (ex. Silf är idéburna och finns enkom till för att vidareutveckla professionerna inköp och logistik)

 • värnar hållbarhet i såväl affär som miljö
  (ex. Miljöcertifierade enligt Svensk Miljöbas)

 • äger och utvecklar det egna kursutbudet för ständiga förbättringar och kundkrav

 • tillhandahåller minst 3 lärare/volymkurs för leverans

 • levererar minimum 4.0 på en 5 gradig skala
  (Silf levererar på årsbasis över 4.0 i snitt för helheten för alla tjänster)

 • Certifieringsprogram som är internationellt erkända
  (ex. Silf är med och driver innehållet i den internationella standarden för ELA och IFPSM i respektive kategori Inköp/Upphandling/Logistik)

 • arbetar med ständiga förbättringar för både verksamhet och kurs
  (ex. Silf arbetar aktivt med verksamhetsstyrningen genom ”Lean Business plan”)

 • identifierar ev. kvalitetsbrister som hanteras av högsta ledning

Godkänd av Sofia Andersson, VD
2024