Supply Chain Summit by Silf - 9/11

Årets mötesplats för dig som är beslutsfattare inom inköp, logistik och supply chain 

Dagens fokus ligger på att du som beslutsfattare skall få kunskap och inspiration till att hantera den komplexa omvärld vi lever i på ett ännu bättre sätt. Hur ni väljer att jobba med hållbarhet, att ta hänsyn till geopolitiska och andra risker och samtidigt förstå att ta vara på den snabba utveckling som pågår med AI, Chat GPT, GPT-4 och annan teknik som kan användas på ett rationellt och gångbart sätt för att dra nytta av och utveckla verksamhetens möjligheter inom inköp, logistik och supply chain.

Vi har bjudit in Jonathan O'Brien som ger dig verktygen och metoderna att lyckas med Hållbara Inköp. Jonathans senaste bok "Sustainable Procurement" finns att köpa på plats, ett mindre antal, så först till kvarn gäller. Jonathan signerar böckerna under pausen på eftermiddagen.

Det är en dag då du nätverkar med likasinnade samtidigt som du tar till dig av framtidens utmaningar och får en djupare förståelse för helheten och omvärldens påverkan. 

Supply Chain Outlook goes Supply Chain Summit by Silf, vi ses på ett av Stockholms trendigaste designhotell ”Blique by Nobis” för en lärorik heldag.

PROGRAM

09.00  Start

PMI – Inköpschefsindex - Äntligen live!

Anette Lindbom och Jörgen Kennemar SC Summit by Silf     

Anette Lindbom och Jörgen Kennemar

Procurement Director, Nolato MediTech AB och Styrelseordförande Sveriges Inköps- och Logistikförbund resp. senioranalytiker på Swedbank 

Jörgen och Anette startar dagen med att redogöra och analysera den senaste PMI-mätningen för kvartalet och hur utkomsten påverkar både nationellt och internationellt men främst hur man som inköpare ska tänka framöver och dra nytta av resultatet. 

Ekonomiska utsikter i en osäker omvärld 
Svenska företag har på kort tid drabbats av flera externa chocker alltifrån pandemin med efterföljande leveransstörningar, ökade geopolitiska risker, till hög inflation och höga räntor. Även om företagen hittills har uppvisat en överraskande stark motståndskraft är osäkerheten stor kring  det närmaste året. Hur kommer det högre ränteläget att påverka svensk och global konjunktur och när kommer vi att se lägre räntor? Vad händer med råvarupriserna och med den svenska kronan? Hållbara inköp, kommer det att förändra dagens leveranskedjor?

Anette är Procurement Director för Nolato MediTech och kategoriansvarig för Nolato gruppen. Internationellt erfaren strategisk inköpschef med en bred bas inom både strategiskt inköp och logistik.

Jörgen Kennemar arbetar med konjunktur och makroekonomiska analyser i Swedbank sedan 1998. Ansvarig för analysen av Inköpschefsindex (PMI) och Småföretagsbarometern. Sedan i våras Swedbanks företagarekonom med ansvar för analyser kring företagande och företagens villkor. Har tidigare arbetat som makroekonom på Företagarna, Svenskt Näringsliv och Konjunkturinstitutet. 

Geopolitik, hållbarhet och Svenskt Näringsliv

Silf Summit - Anna Stellinger    

Anna Stellinger

Deputy Director General International and EU Affairs, Confederation of Swedish Enterprise

Anna Stellinger från Svenskt Näringsliv pratar om geopolitik, hållbarhet och klimatomställning, digitalisering och tech, svenska företags ställning i världen, frihandelsavtalen som levererar trots en orolig värld…och inte minst om EU styrkor, svagheter, möjligheter och hot i dagens läge, och vad betyder då allt detta för våra inköpsvanor, logistikkedjor? Vad behöver de svenska företagen tänka på för att hänga med i allt som händer, hur viktigt är det att inköpare/logistiker har full koll på frihandelsavtal, hållbarhet osv.

Anna Stellinger is Deputy Director-General at the Confederation of Swedish Enterprise, Head of International and EU Affairs. Swedish Enterprise is Sweden’s largest business federation.
 Prior to that, she was Director-General of several government agencies in Sweden and also, during 10 years, Director of Research at several non-partisan think tanks in France.

Så verifierar du ditt hållbarhetsarbete i linje med EUs nya direktiv, CSRD

Silf Summit - Eva Vati    

Eva Vati

VD & Grundare, VATI of Sweden, VERIFY Agency of Sweden

EUs nya rapporteringskrav är här och om man som företag börjar i tid och på rätt sätt, blir de ett självklart verktyg till att uppnå tillväxt och konkurrenskraft. Eva kommer att ge en inblick i hur företag enkelt kan komma igång och vad man som inköpsfunktion ska tänka på för att lyckas.

Eva Vati är vd och grundare till VATI of Sweden och VERIFY Agency of Sweden – utbildnings- och rådgivningsföretag samt världens första ackrediterade företag som verifierar företags hållbarhetspåståenden. Eva arbetar även som hållbarhetsstrateg och expertrådgivare inom regulatoriska regelverk och är med i SIS tekniska kommitté för Sveriges standardiseringsarbete samt så är bolaget VERIFY Agency of Sweden representerat i EUs kommitté för standardutveckling till små- och medelstora företag.

Inköpsdriven hållbarhet – hur kan inköp göra skillnad?

Silf Summit - Sven Anders Stegare    

Sven-Anders Stegare

Doktorand Handelshögskolan, Stockholm

Hur kan inköp driva hållbarhetsagendan? Sven-Anders berättar om två pågående forskningsprojekt och hur inköp kan göra skillnad.

Sven-Anders har en lång praktisk inköpserfarenhet bl.a som inköpschef på SEB och doktorerar nu inom hållbar upphandling. Sven-Anders vision är att vara en brobyggare mellan forskningen och praktiskt inköpsarbete han är även ordförande för MTC stiftelsens inköpsforskningscenter.

10.45 - 11.15  Kaffe, te och mingel

Dynamiska förmågor för att utveckla Supply Chain Risk Management över tid

Silf SCO2020 - Anders Mårtensson     

Andreas Norrman

Professor, Lunds universitet LTH

De senaste åren har Supply Chain Risk Management (SCRM) kommit i fokus igen, och många företag har reaktivt fått hantera oväntade kriser när de tidigare inte arbetat proaktivt. Betydelsen av riskhantering i försörjningskedjor är inget nytt – men det är en utmaning att bibehålla och utveckla SCRM över tid. Vad för förmågor behövs utveckla sin SCRM-mognad – och varför?

Andreas Norrman har varit professor i SCM vid Lunds universitet i 15 år, och följt utvecklingen av SCRM i 20 år. Han forskar just nu om kritiska infrastrukturers försörjningskedjor, omnikanalutvecklingens påverkan på lager, mätning av förändringsarbete, samt gränsytan mellan logistiker och jurister global SCM.

Flexibel beredskap – ett modernt komplement i svensk försörjningsberedskap

supply chain summit by Silf - Johan Belfrage o Martin Tegnér    

Johan Belfrage och Martin Tegnér

Director Innovation & Business Development, Saab AB resp. Chief Operations Officer, Ersta sjukhus

Pandemin tydliggjorde att samhället inte var förberett på alla de problem som uppstod och som behövde en snabb och effektiv lösning. Påverkan har varit stor på både kort och lång sikt. Vi var helt enkelt inte redo. Med bättre planering hade en del av detta kunnat förhindrats, där flexibiliteten i försörjningsberedskapen samt samarbetet mellan det offentliga och näringslivet är viktiga områden att förbättra. Beredskapslager behövs, men är inte som ensam beredskapsåtgärd tillräcklig. Det ligger i krisens natur att vara oförutsägbar, och därför är innovation, flexibel produktion och planering, liksom förmåga till ledning och styrning i kris en förutsättning för att lyckas. Flexibel beredskap ihop med ”Karolinskas Command Center” är en lösning på detta. När det offentliga och privata samarbetar kan lösningar som är betydligt säkrare, billigare och mer effektiva uppnås.

Johan Belfrage är Director innovation & Business Development på Saab AB med lång erfarenhet från företagsstrategi och från att etablera och leda innovationsinitiativ & forskningssamarbeten runt om i världen tillsammans med högteknologiska företag, akademi, startups och statliga organisationer. Johan är även mentor för startups och scaleups. Tidigare erfarenhet inkluderar olika befattningar inom Saab och andra organisationer, inklusive ansvarig för Saab global innovations program. Under pandemin koordinerade Johan Saabs insatser för att stötta samhället i nära samverkan med offentliga aktörer. Det var i detta sammanhang som idén kring Flexibel beredskap växte fram ihop med ABB, Volvo, Mölnlycke, RISE och Region Stockholm. 

Martin Tegnér är operativ chef på Ersta sjukhus och innan dess arbetade Martin på Karolinska Universitetssjukhuset som operativ chef för Hjärta, Kärl och Neuro. Martin har även arbetat på Region Stockholms regionledningskontor med bland annat Life science frågor. Under våren 2020 var Martin en av två operativa chefer som ledde Region Stockholms särskilda insats ”Command Center” för att säkerställa tillgång av skyddsmaterial till personal vid vård av Covid-19. Innan dess har Martin mer än 20 års erfarenhet av ledande befattningar inom IT på företag såsom Dell och Ericsson m.fl.

Framtidsspaning av Lars Silver

Silf Summit - Lars Silver    

Lars Silver

Professor vid Handelshögskolan vid Umeå universitet 

Paneldebatt under ledning av Magnus Thulin

    

Med Lars Silver, Camilla Magnusson och Tomislav Kezovski

Lars Silver, Professor vid Handelshögskolan vid Umeå universitet,
Camilla Magnusson, Group Procurement Director, Nolato AB
Tomislav KezovskiSr Global Purchasing & Category Manager for Production, Tetra Pak AB

12.45 - 13.45  Lunch

Inköp - en värdeskapande affärspartner

Silf Summit -  Tomislav Kezovski     

Tomislav Kezovski

Sr Global Purchasing & Category Manager for Production, Tetra Pak AB

Har du kunskapen och metoderna som krävs för att utveckla Supplier Management till att bli en mer strategisk businesspartner som levererar det värde som verksamheten efterfrågar? Vilka är de viktiga faktorer som påverkar att verksamheten tidigt involverar Supplier Management i processen som en viktig strategisk partner?

Vad mäts Supplier Management på idag och vad förväntas det av funktionen i en snar framtid? Vilka KPI: er måste till för att ge förståelse och rätt värde?

Tomislav is a procurement professional for more than 20 year’s, with a vast experience in senior roles on a global level for FMCG and Packaging industry within purchasing. Leading global teams of Category- and Supply managers, developing & managing long term procurement strategies, maintaining supplier and stakeholder relationships for the categories of direct & indirect spend for factory production and CAPEX.

Kina + 1 – Diversifiering i praktiken

Silf SCO2020 - Jens wernborg    

Jens Wernborg

Associate Partner, ARC Consulting

Hur planerar du för en Kina + 1 strategi? Vad gör svenska företag i praktiken. 

Många företag diversifierar sin produktion och sina försörjningskedjor i Asien för att bli mer motståndskraftiga mot risker. Bland företag med direkt, eller indirekt, tillverkning i Kina kallas detta ofta för en ”Kina + 1” strategi, där ”+1” är ett alternativ i Sydostasien, Indien eller Europa. Jens tar upp topp 10 av 50 tänkvärda punkter på en checklista vid flytt av produktion i Asien. ARC Consulting, nu med 11 kontor i Asien, delar med sig det senaste från deras 2023 års sourcing study.

Jens har över 25 års erfarenhet från arbete i Hongkong, Guangzhou, Mumbai och Taipei och har hjälpt hundratals bolag att köpa, etablera, sälja och växa i Asien. Jens letar alltid efter sätt att effektivisera och förändra företag till det bättre.

Hur AI revolutionerar arbetet inom inköp och logistik

Silf Summit - Kim Grandell    

Kim Grandell

Partner och vice VD, Business Vision

Hur kan Artificiell Intelligence påverka framtidens arbete för inköpare och logistiker? 

Det är näst intill omöjligt att inte påverkas av nya tekniker som bl.a. AI då vi möter det dagligen i vardagen. Vad kan vi dra nytta av med AI och hur påverkar den framtidens arbete inom inköp?

Kim ger oss grundförståelse kring AI kopplat till inköp, hur tekniken appliceras och vilka möjligheter som finns. Med hjälp av AI är det möjligt att fatta proaktiva beslut genom predikterade händelser av framtiden. Kopplat till inköp och logistik kan det handla om att förutspå olika scenarier vilket kommer demonstreras för att visa på hur det kan gå till.

Kim Grandell är partner och vice VD på Business Vision. Business Vision stöttar kunder att bli datadrivna och är en helhetsleverantör inom Data och AI.

Kim är certifierad data scientist och tidigare erfarenhet som managementkonsult och olika roller inom inköp. Han är även produktägare av PRO(a)ACT där tanken är att kombinera det bästa av två världar, inköp/logistik och modern dataanalys.

 

15.10 - 15.40 - Kaffe, te och mingel

Effektiva och pålitliga försörjningssystem för vätgas till nästa generations Gotlandsfärjor

Silf Summit - Björn Samuelsson    

Björn Samuelsson

Forskare, Tekn. Dr, Uppsala universitet

Redan år 2030 kommer nya vätgasdrivna Gotlandsfärjor att finnas i drift. Fullt utbyggt kommer färjesystemet att ha ett årligt behov av 40 – 50.000 ton grön vätgas. Idag finns inga fungerande försörjningssystem för grön vätgas i dessa volymer. I vårt forskningsprojekt studerar vi hur försörjningskedjan ska utformas för att kostnadseffektivt säkerställa tillgången av dessa volymer. Denna försörjningskedja börjar vid produktionen av grön vätgas och slutar där vätgasen har tagits ombord på fartyget. 

Detta system innehåller såväl tekniska, ekonomiska och regulatoriska utmaningar.

Björn Samuelsson har en bakgrund från såväl industri som akademi, efter en licentiatavhandling under tidigt 1990-tal lämnade han den akademiska världen för arbete i industrin, under närmare 15 år arbetade han i Linde Gas med fokus på att utveckla försörjningskedjorna. 2013 återvände han till akademin och disputerade 2017 på LTU. Sedan 2021 är han anställd på Uppsala universitet där han huvudsakligen arbetar med forskningsprojekt relaterade till vätgas med huvudfokus på marina tillämpningar.

Making Sustainable Procurement Happen - Keynote Speaker

Silf Summit - Jonathan O'Brien    

Jonathan O'Brien

CEO of Positive Purchasing 


The need to drive sustainability deep into everything an organization is and does is no longer in question, in fact our very future depends upon it. Action towards new sustainability goals typically begin with an inward focus. Yet with 50-70% of changes needed for sustainability needing action externally in the supply base the role of procurement to help make this happen is critical to future organization success. Jonathan O’Brien gets beyond the typical well intended hype to outline what actually needs to drive sustainable procurement and make it a key contributor to organizational goals.

Jonathan O’Brien is the founder and CEO of Positive Purchasing Ltd (positivepurchasing.com – providing world leading digital platforms, training and consulting for strategic procurement and negotiation. Jonathan has over 32 years experience in this space and he has worked all over the world to help global organizations increase their capability through training, education and working directly with practitioners and executive teams. His company has equipped companies across the globe with the digital tools to enable the adoption of Category Management, Supplier Relationship Management, Negotiation, Sustainable Procurement and other strategic procurement and supply chain methodologies. 

Jonathan is an electronics engineer who ended up in Procurement. He holds an MBA from Plymouth University. Jonathan has published five books, one has won an award. He is the host of The Procurement Show podcast. He is also an accomplished broadcaster and artist and lives with his family in Plymouth, UK

With over 30 years of experience working in purchasing and supply chain. He is also author of Supplier Relationship Management, now in its second edition, The Buyer's ToolkitCategory Management in Purchasing and Sustainable Procurement.

17.00 - Avslut och vi tackar för idag

Moderatorer

SC Summit by Silf 9 nov - Åsa Burman och Magnus Thulin    

Åsa Burman och Magnus Thulin

Verksamhetchef, Lighthouse resp. Företagsledare, Notiz AB samt bloggare

Åsa Burman har mer tjugo års erfarenhet av ledarskap och ledning inom energi- och hamn/sjöfartssektorn. Sedan 2015 är hon chef för den svenska samarbetsplattformen Lighthouse, som har ett brett perspektiv på maritim forskning och innovation. Det innebär engagemang i tekniska frågor, digitalisering och automatisering, logistik men också i företagsekonomi, politik och regelverk samt arbetsmiljö. Åsa har tidigare jobbat på Statoil, Kvaerner, Göteborg Energi och Göteborgs Hamn. 

Magnus Thulin är en van moderator med erfarenhet av att leda och skapa dynamiska samtal och intervjua spännande gäster. Passionerad för att skapa inspirerande och givande möten för bästa möjliga resultat. Styrelseordförande och moderator för Industrinätverkets affärsnätverk, styrelseledamot för Skånes universitetssjukhus (SUS), Driver företaget Notiz Informationsskärmar, med produktion i Malmö. Grundare av Vätgasbloggen.se, Marketz.se samt Magnusthulin.se en av Sveriges största bloggar om politik och samhälle.

Evenemangsinfo

Årets mötesplats

Datum: 9 november
Tid: 09:00 - 17:00
Pris: 4 950 SEK (exklusive moms). Medlemspris: 3 950 SEK (exklusive moms). Kan ej kombineras med andra rabatter/erbjudanden
Plats: Blique by Nobis, Gävlegatan 18, Stockholm

Kontakt

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!

Exklusivt bokerbjudande!

Bok Jonathan O'Brien Sustainable Procurement

Jonathan signerar böckerna under eftermiddagspausen

Ett mindre antal böcker finns att köpa på plats. Först till kvarn gäller då.  

595 SEK ex. moms

630 SEK ink. moms

De förbeställda böckerna hämtas i Silfmontern.

Utställare

Apper

Stretch Procurement

Ivalua

Inbjudan till utställare

Inbjudan utställare på Supply Chain Summit by Silf 2023

Vill du ställa ut på Supply Chain Summit by Silf 2024?
Läs Inbjudan utställare, pdf.
Kontakta Bjarne Svensson
tfn: 08-752 16 63, 072-309 96 63