Hållbara värdekedjor

Ett omöjligt uppdrag eller en fantastisk möjlighet?

Har utmaningarna för landets inköpsavdelningar någonsin varit större? Kraven på kostnadseffektivitet, innovation och förutsebarhet i värdekedjan är konstanta, men nu tillkommer även krav på hållbarhet och transparens, främst till följd av EU-regelverk som CSRD och CSDDD. Att leverera på alla dessa områden samtidigt kan verka omöjligt, men det är faktiskt möjligt genom att bredda verktygslådan av affärs- och kontraktsmodeller samt bygga långsiktiga partnerskap med leverantörer.

Flera utmaningar med samma grundorsaker

Många av de utmaningar som inköpsavdelningar står inför, som ekonomisk ineffektivitet, brist på innovation och hållbarhetsproblem, har ofta samma grundorsaker. Den vanligaste affärsmodellen i leverantörsavtal är transaktionsbaserad, där leverantören får betalt per transaktion, t.ex. per levererad vara eller timme. Denna modell har fördelar men skapar också incitament till hög aktivitet och materialförbrukning, vilket kan leda till ekonomisk ineffektivitet och motverkar innovation. Innovation leder ofta till högre effektivitet, något som denna modell inte uppmuntrar. Dessutom kan modellen skapa hållbarhetsutmaningar, eftersom leverantörer kan frestas att välja miljömässigt ohållbara lösningar och dessutom lågprissatta och därmed lågavlönande underleverantörer för att spara kostnader, vilket kan leda till kränkningar av mänskliga rättigheter.

Den transaktionsbaserade affärsmodellen kombineras ofta med ett transaktionellt kontrakt, där relationen mellan parterna hålls på armlängds avstånd och risker i princip hanteras genom möjlighet att gå till domstol vid avtalsbrott. Även om denna modell kan vara bra i vissa fall, är den ofta skadlig eftersom den motverkar det tillitsfulla samarbete som behövs för effektivitet, innovation, hållbarhet och transparens.

Vested-modellen

För att hantera mer komplexa affärer och hållbarhetsutmaningar behöver inköpsorganisationerna komplettera sina verktygslådor med modeller som Vested och andra modeller som baseras på relationsbaserade kontrakt. Vested-modellen, utvecklad vid University of Tennessee, har de senaste fjorton åren fått genomslag och används idag av företag som Telia, Johnson & Johnson, Intel, Equinor och AstraZeneca.

Modellen bygger på fem regler:

  1. Fokus på resultat, inte transaktioner
  2. Fokus på vad, inte på hur
  3. Tydligt definierade och mätbara mål och prestationer
  4. Prismodell för att skapa rätt incitament
  5. Styrning för att skapa insikt, inte för att övervaka

Med Vested-modellen läggs fokus på värdeskapande istället för transaktioner, vilket gör den bättre lämpad för både ekonomisk effektivitet och hållbarhet. Modellen bygger på en hög grad av skälighet och transparens och har inbyggda processer för innovation. För enklare affärer kan det relationsbaserade kontraktet som ligger till grund för Vested användas med andra affärsmodeller.

Slutsats

Genom att bredda sin verktygslåda och använda relationsbaserade affärsmodeller som Vested, kan inköpsavdelningar inte bara hantera dagens utmaningar utan också skapa långsiktiga, hållbara partnerskap. Dessa partnerskap är nödvändiga för att uppnå kostnadseffektivitet, innovation, förutsebarhet, hållbarhet och transparens i värdekedjan. Vad som först kan verka som ett omöjligt uppdrag kan faktiskt visa sig vara en fantastisk möjlighet att omvandla affärsmodeller och nå nya höjder. 

Om författarna

David Frydlinger - Hållbara värdekedjor

 

 

 

 

 

David Frydlinger är advokat på Cirio advokatbyrå. Han är rådgivare till stora och medelstora svenska och internationella företag inom bl.a. partnerskap i kund-leverantörsrelationer och hållbara värdekedjor. David är också författare och medförfattare till flera artiklar och böcker inom området, däribland artikeln ”A new approach to contracts” (Harvard Business Review, september 2019) och böckerna ”Getting to We – inköp, outsouring och strategiska partnerskap med Vested” (finns som ebok på Cirios hemsida), ”Contracting in the New Economy” (Palgrave Macmillan, 2021) samt ”Spelregler för hållbar affärsverksamhet – lagar, kontrakt och moral” (Norstedts Juridik, 2023).

Kontakta gärna David via LinkedIn.

David Frydlinger kommer att delta som talare på Supply Chain Summit by Silf den 14/11.

Erik Engström - Hållbara värdekedjor

 

 

 

 

 

Erik Engström är advokat på Cirio advokatbyrå. Han är rådgivare till stora och medelstora svenska och internationella företag inom bl.a. parternskap i kund-leverantörsrelationer och hållbara värdekedjor. Han är också verksam inom området hållbar energi och infrastruktur. Erik är expert inom Vested-modellen och relationsbaserade kontrakt och undervisar i ’collaborative conracting’ vid University of Tennessee.

Kontakta gärna Erik via LinkedIn.

Silf Insight

Logga Silf Insight Silf Insight ger dig en blandning av nyheter, reportage, intervjuer och fördjupningar inom inköp, logistik och supply chain. Allt i ambitionen att förstärka och inspirera din yrkesmässiga roll. Läs mer om Silf Insight

Kunskap och nätverk - nyckeln till framtidens affärer

Träd med inköp, logistik, upphandling, förhandling, juridik

Silf är Sveriges och Nordens ledande utbildningsaktör inom inköp, logistik, offentlig upphandling, affärsförhandling och juridik. Vi erbjuder öppna utbildningar, licenser, hela certifieringsprogram, företagsakademier och konsulttjänster för både dig och din organisations kompetens- och karriärutveckling.