Inköp, logistik och hållbar utveckling

Silf säljer spetskompetens - men viss kunskap bjuder vi på. Här får du fri tillgång till kursmaterialet för kursen Inköp, logistik och hållbar utveckling. Utbildningsmaterialet är till för dig som snabbt vill lära dig mer om hur du kan säkerställa hållbarhet i alla delar av supply chain.

Kom igång med att säkerställa hållbara leveranskedjor - sustainable supply chain

För att ge dig en rivstart inför dagens hållbarhetssituation samt för din egen handlingsplan för hållbar utveckling erbjuder Silf dig en snabbutbildning – Inköp, Logistik och Hållbar utveckling

Vårt utbildningsmaterial är framtaget för att du som inköpare, logistiker och upphandlare snabbt ska komma igång med att säkerställa ansvarsfulla leveranskedjor. Presentationen fungerar också utmärkt om du vill informera eller utbilda dina kollegor.

Varsågod att ta del och lär av denna kostnadsfria utbildning

Inköp, logisitk och hållbar utveckling, pdf


Vi lever i en alltmer komplex värld som blir svårare att förutse med ökad risk både för hållbarhet och klimatpåverkan när det gäller leverantörer och andra aktörer i supply chain.

Det blir svårare att estimera varifrån man skall köpa och hur man bör förhålla sig till alla delar av supply chain inte minst för att beräkna den totala påverkan och hållbarheten. Lägg därtill den explosion av förändringar som de nya teknikerna innebär.

Allt detta sammantaget kräver kunskap både när det gäller planering och inte minst hantering av den hållbara värdekedjan.

Syfte med kursen

Syftet är att inspirera, informera och ge dig en överblick kring hur inköp och logistik kan påverka hållbarhetsaspekterna för köpta varor och tjänster.

Mål med kursen

Efter genomförd självstudie ska du ha nått en grundläggande handlingskompetens för att bidra till hållbar utveckling genom inköp och logistik.

Kontakt

Kontakta oss för kompetensrådgivning!

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!

Digital support på distanskurserna: 
Ring: 0735-186015