En vecka utan transporter

Ett par timmar

Redan efter ett par timmar utan lastbilstransporter tar mjölken slut i livsmedelsbutikerna. Eftersom mjölken vanligen hämtas varannan dag på gårdarna finns risk för att mjölkleverantörerna redan dag 1 måste tömma ut den mjölk som lagrats under helgen.

Alla leveranser av färskt bröd från större bagerier uteblir. En stor del av brödproduktionen i Sverige sker på stora bagerier vars produkter sedan sprids med lastbil via terminaler ut i landet.

Dagar

Sjukvården får under dagen brist på rena textilier. Varje dag sker leveranser av ren tvätt. Uteblivna leveranser av textilier drabbar stora delar av sjukvården och innebär till exempel att planerade operationer får ställas in.

En vecka

Sveriges Åkeriföretag gjorde en studie 2011 för att ta reda på vad som händer om alla transporter stängs av under en veckas tid. Denna är idag mer relevent än någonsin då vi alla kan vara överens om att mängden produkter på vägarna har ökat de senaste 7- 8 åren. Inte minst inom e-handeln.  

Intressant och nyttig läsning för den som förstår vikten av ett Sverige på väg.

Silf Insight

Logga Silf Insight Silf Insight ger dig en blandning av nyheter, reportage, intervjuer och fördjupningar inom inköp, logistik och supply chain. Allt i ambitionen att förstärka och inspirera din yrkesmässiga roll. Läs mer om Silf Insight