Silf stör en inköpschef: Ulf Johansson på Volvo Cars

Ulf Johansson, Inköpschef på Volvo Cars och ordförande i Silf för Region Väst, berättar om Volvos spännande projekt för 2017. Inköp är en stark aktör inom Volvo och företaget är hetare än någonsin. Ulf har en lång karriär inom inköp och påstår med emfas att inköpare är den mest intressanta rollen i företagen. Ulfs ambitioner som ordförande i Region Väst är att förstå vad man som inköpare och logistiker står inför och att alla medlemmar ska känna sig välkomna och få inspiration i sin yrkesroll. Han beskriver sig som Tuff, Allvarlig och Rolig. Läs varför i hans berättelse.

”Tuff, Allvarlig, Rolig”

Berätta om ditt arbete och ansvar på Volvo Cars

Som inköpschef på Volvo Cars AB ansvarar jag och mina medarbetare på inköpsavdelningen för strategiskt inköp. Ett av dagens fokusområden är Risk management med både finansiella, politiska och hållbarhets-risker inom hela Supply-kedjan. Mitt team med 8 personer arbetar med insikten att allt är en risk, men den kan vara både liten och stor. Vi ägnar stor del åt att skapa modeller för att följa upp och utveckla våra leverantörer så att vi kan utveckla vår ”Supplier relation".

Hur kom det sig att du började med inköp som profession dvs vad fick dig att välja den vägen?

Jag började redan på 80-talet som anskaffare och leveransbevakare av reservdelar på Volvo Cars dåvarande personvagnar. Jag hade mycket kontakt med inköp och fascinerades och inspirerades av vad man gjorde, så det tog inte lång tid innan jag tog klivet och blev inköpare.

Vad känner du dig stolt över att ni har åstadkommit på inköpsavdelningen?

Vi har satt strategiskt inköp på kartan inom Volvo. Vi driver tesen att skapa värde för företaget utan att för den skull sänka priserna. Vi tittar exempelvis på betalningsdagar och factoring samt att vi köper rätt kapacitet på ett robust sätt så att vi kan öka när det behövs utan att behöva riskera något. Det går extremt bra för Volvo och det vill vi att det skall fortsätta göra.

Vilken betydelse har inköp på Volvo Cars?

Inköp är en mycket stark aktör inom Volvo med 85 miljarder i spend. Vi hanterar 70% av bilens värde inom inköp och vi ser till att våra 700 leverantörer levererar rätt kvalitet. Detta gör att vi har en given plats i företagets Exekutiva management team.

Vad står ni inför under 2017, några spännande projekt på gång?

Vi arbetar med bilens många liv i den cirkulära ekonomin, vi ser över industriparkerna för det direkta materialet då vi tidigare outsourcade mycket så har trenden vänt mot insourcing. Vi öppnar en ny fabrik i Charleston, USA, där vi anammar mycket av vårt nya tänk. Hybridbatterier och elektrifiering av bilen, som även kommer att bli självstyrande, är framtiden för Volvo och många andra. Att hitta de bästa och mest hållbara lösningarna över tiden är ett fortgående arbete för företaget.

Vad gör Volvo Cars till en spännande arbetsgivare?

En trygg arbetsplats med mängder av intressanta arbetsuppgifter gör att jag stannat kvar inom Volvo så länge. Jag har varit med om flera epoker med satsningar som gått både bra och mindre bra. Alla minns säkert Renaultaffären och Fordaffären, vår tid med Volvo Lastvagnar och nuvarande ägare placerade i Kina. Idag är Volvo hetare än någonsin och många väntar på nästa steg och inte minst nästa bil.

Grattis till din nyutnämning som ordförande i Silf för Region Väst!

Vad känner du är viktigt att föreningen bidrar med för att öka styrkan och synbarheten för alla som arbetar med inköp och logistik?

Jag har varit med några år i styrelsen i Väst och blev nyligen vald till ordförande för regionen. Det bubblar inte bara på Volvo utan hela Göteborgsområdet med omnejd, så det känns stort att få leda detta.
Min ambition är att få lära känna så många medlemmar som möjligt och förstå vad man står inför så att vi kan ge rätt innehåll och format där alla känner sig välkomna och får inspiration som inköpare och logistiker.

Vi har redan en hel del aktiviteter på gång och man kan följa dessa både i våra utskick men inte minst på Silfs webbsida.

Jag tror på det personliga mötet att se varandra i ögonen oavsett om det är på ett seminarium, företagsbesök eller i en fördjupad dialog runt ett bord. Jag vill att alla som arbetar inom våra områden skall köa för ett medlemskap.

Om jag idag inte vet om inköp är ett jobb att satsa på, vad säger du då till mig?

”Grattis till att du valt att bli inköpare, den mest intressanta rollen på företaget!” Om du är vetgirig och intresserad med affären i fokus så får du allt inom inköp.

Vi talar innovationer där bara fantasin sätter gräns för vad man kan göra, inte minst så är det många mindre företag som levererar till Volvo. Vad vi behöver för att utvecklas vidare i en snabb takt är de annorlunda företagen, som vi idag ännu inte känner till eller vet vad de gör. Vi går en oerhört spännande tid till mötes.

Hur håller du din egen kompetens vid liv?

Eftersom jag är nyfiken och involverar mig i mycket så får jag både kunskap och lär mig nytt varje dag. Jag arbetar mycket över alla Volvos gränser vilket ger en bra helhetsbild och ökad förståelse för både orsak och verkan vilket är mycket lärorikt. Silfs hela utbud av förening och utbildningar ger ytterligare kompetens och öppnar upp för nya tankar och idéer.

Om du skulle spela in en film om ditt liv, vem skulle göra rollen och varför?

Stefan Sauk har alla delar av mig: Tuff – då jag tidigare engagerade mig i kampsport, Allvarlig – i mitt yrkesliv, Rolig – livet är roligt. Dessutom har jag har en underbar familj med fru och två döttrar.
 

Silf Insight

Logga Silf Insight Silf Insight ger dig en blandning av nyheter, reportage, intervjuer och fördjupningar inom inköp, logistik och supply chain. Allt i ambitionen att förstärka och inspirera din yrkesmässiga roll. Läs mer om Silf Insight

Bli medlem i föreningen Silf

Förmåner som medlem i Silf

Silf är bransch- och medlemsorganisationen för dig som arbetar inom inköp och logistik. Vi verkar för att främja din framtida kompetens- och karriärutveckling. Läs om dina förmåner som medlem i Silf. Läs mer om Förmåner som medlem i Silf