Smart finansiering är nyckeln till hållbar tillverkning

Tillverkare står inför ett dilemma – de är drivna av viljan att investera i och dra nytta av hållbarhet, kombinerat med en ovilja att satsa kapital mot en bakgrund av volatila marknader och ekonomisk osäkerhet. En ny rapport från Siemens Financial Services (SFS) konstaterar att en bredare användning av smarta finansieringsmetoder kommer att vara nödvändig för att påskynda tillverkningsföretagens steg mot hållbarhet och kommersiella mål. Studien ger exempel på hållbar tillverkning i praktiken och lyfter fram kretsloppsekonomins växande betydelse vid tillverkning av utrustning.

Hållbar tillverkning

 • Tillverkare står inför ett dilemma – de är drivna av viljan att investera i och dra nytta av hållbarhet, kombinerat med en ovilja att satsa kapital mot en bakgrund av volatila marknader och ekonomisk osäkerhet.
 • En ny rapport från Siemens Financial Services (SFS) konstaterar att en bredare användning av smarta finansieringsmetoder kommer att vara nödvändig för att påskynda tillverkningsföretagens steg mot hållbarhet och kommersiella mål
 • Studien ger exempel på hållbar tillverkning i praktiken och lyfter fram kretsloppsekonomins växande betydelse vid tillverkning av utrustning. 

Finansiell hållbarhet – en ny rapport från Siemens Financial Services (SFS) – tittar på utmaningarna som tillverkare står inför under deras resa mot att investera i en hållbar utveckling.

Förutom ett övertygande kommersiellt mål, som erbjuder ekonomiska och affärsmässiga fördelar, finns det bred enighet om att hållbar tillverkning också ger etiska och andra fördelar.

Hållbara förbättringar som tillverkare kan införa

Det finns en rad olika hållbara förbättringar som tillverkare kan införa för att leverera kostnadsbesparingar, högre produktivitet, konkurrenskraftiga varumärkesfördelar och ökad försörjningstrygghet, samt ge ett bidrag till klimatomställning, avfallsminskning och andra hållbara mål.

Dessa inkluderar:

 • Hållbarhet genom design
 • Energieffektivitet
 • Vattenbesparing
 • Minskad råvaruanvändning
 • Uppgradering och renovering
 • Återvinning och återanvändning

Många av dessa exempel, men i synnerhet de två sista, pekar på den cirkulära ekonomins växande betydelse för tillverkning av maskiner och teknik. I stället för att ersättas kan tekniken uppgraderas, renoveras, återanvändas och återförsäljas.

Med tanke på de investeringar i teknik som krävs för att förbättra hållbarheten, såväl som den nuvarande volatiliteten på marknaden och osäkerheten, hävdar rapporten att tillverkare är beroende av specialistfinansiering från den privata sektorn för att genomföra investeringar i hållbarhetsförbättringar.

Studien identifierar de fyra huvudsakliga sätten som smart finansiering bidrar till hållbarhet. Dessa är:

 1. Möjliggöra investeringar i hållbar teknik: anpassa flexibla finansieringsupplägg till den förväntade fördelen som uppnås genom dessa investeringar
 2. Förbättrad kassaflödeshantering: skräddarsydd finansiering anpassad till tillverkarens kassaflödesbehov
 3. Göra övergången ekonomiskt lönsam: "utjämnande" lösningar för att hantera betungande övergångar från en produktionsmiljö till en annan
 4. Att hjälpa leverantörer av hållbar teknik att hjälpa sina kunder: integrera smart finansiering som en del av erbjudandet för att underlätta kundernas investeringar i bästa möjliga, hållbara lösningar.

Hållbarhet är högsta prioritet

"Hållbarhet är fortfarande högsta prioritet för tillverkare, särskilt vid marknads- och geopolitisk volatilitet som driver på energi- och råvarupriser", kommenterar Romana Larsson Nyheim, Account Manager, Siemens Financial Services. "Vi ser mer och mer att smarta finansieringslösningar är ett viktigt stöd vid investeringar, något som ger företag verktygen de behöver för att förändra sina processer på ett intelligent sätt."

För mer information, se: www.siemens.com/financing-sustainability
Besök www.siemens.se/finance för mer information om SFS.

Kontakt för journalister
Didi Cederström
ThoughtSpark
didi@thoughtsparkinternational.com

Silf Insight

Logga Silf Insight Silf Insight ger dig en blandning av nyheter, reportage, intervjuer och fördjupningar inom inköp, logistik och supply chain. Allt i ambitionen att förstärka och inspirera din yrkesmässiga roll. Läs mer om Silf Insight