Årsmöte Silf Region Väst 2021 - 13/1

Välkommen på digitalt årsmöte med Silf Region Väst.

Årsmöte Silf Region Väst

Årsmötet är endast för medlemmar i Silf

Dagordning

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Val av en medlem att jämte mötesordföranden justera protokollet
3. Fråga om mötet behörigen utlysts
4. Godkännande av dagordningen
5. Föreningsstyrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
6. Val av ordförande
7. Val av övriga ledamöter och suppleanter
8. Presentation av valberedning
9. Av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor
10. Av enskild medlem stadgeenlig väckt fråga

Varje enskild medlem som önskar få frågan upptagen på regionsårsmötet, har att skriftligen anmäla det till regionsstyrelsen senast en dag före årsmötet. Av enskild medlem stadgeenlig väckt fråga skickas till anna.sjoblom@silf.se

 

Evenemangsinfo

Årsmöte Silf Region Väst

Datum: 13 januari
Tid: 17:30 - 18:30
Pris: Kostnadsfri medlemsaktivitet
Plats: möte via Teams

Kontakt

Anna Sjöblom
Kanslichef föreningen

Telefon: 08-752 16 92
E-post: anna.sjoblom@silf.se