Extrainsatt föreningsmöte Sveriges Inköps- och Logistikförbund - 24/8

Silfs föreningsmöte hålls vid Teams den 24 augusti. För Silfs medlemmar. Välkommen!

Dagordning föreningsmöte

Sveriges Inköps- och Logistikförbund och Silf Service AB

§1 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
§2 Upprättande av röstlängd och val av rösträknare.
§3 Val av två medlemmar att jämte mötesordföranden justera protokollet.
§4 Fråga om mötet behörigen utlysts.
§5 Godkännande av dagordningen.
§6 Föreningsstyrelsens förslag till ny medlemsavgift.
§7 Övriga frågor

Anmälan senast 22 mars. Kallelse med länk skickas ut någon dag innan föreningsmötet.

Evenemangsinfo

Boka

Föreningsmöte Silf

Datum: 24 augusti
Tid: 09:30 - 10:00
Pris: Endast för medlemmar. Kostnadsfri aktivitet
Plats: Teams

Kontakt

Anna Sjöblom
Kanslichef föreningen

Telefon: 070-024 35 90
E-post: anna.sjoblom@silf.se