Logistikkortet - Lönsam logistik

Kursen Logistikkortet - Lönsam logistik vänder sig till dig som vill få grundläggande kunskaper om modernt logistik- och flödestänkande. Du får förståelse för hur delarna samspelar och hur helheten fungerar för att kunna göra ett bra arbete och fatta rätt beslut.

Ger en helhetssyn på logistiken

En helhetssyn på logistiken med snabbhet och flexibilitet som mål ger framgångar till dig och ditt företag. Det handlar om att förstå hur delarna samspelar och hur helheten fungerar för att kunna göra ett bra arbete och fatta rätt beslut.

Under kursen Logistikkortet - Lönsam logistik får du grunderna, kunskapen och den inspiration som krävs för att agera mer professionellt i logistikkedjan.

Centrala logistikbegrepp som VMI (Vendor Managed Inventory), ECR (Efficient Consumer Response), BPR (Business Process Reengineering), flaskhalsteori och RFID (Radio Frequency Identification) presenteras och diskuteras.

Från Logistikkortet - Lönsam logistik

  • Logistikens roll i företaget
  • Operativ effektivitet och processkartläggning
  • Transporter och villkor
  • Lager- och kapitalbindning
  • Distribution och leveransservice, kvalitet och kostnader
  • Logistikens verktygslåda

Syfte och utbildningsmål

Syftet är att skapa god förståelse för hur hela logistikkedjan ser ut och fungerar samt hur olika delområden i kedjan påverkar varandra, likaså få förståelse för den ekonomiska kopplingen till logistik. 

Målet är att du efter kursen bland annat självständigt ska kunna genomföra logistikanalyser.

Vem ska gå Logistikkortet - Lönsam logistik?

Du som arbetar med exempelvis lager, inköp, produktion eller distribution och transport inom handel, tjänste- eller produktionsorienterade företag och som behöver logistikkunskap som är av praktisk nytta i ditt dagliga arbete. Kursen vänder sig även till dig som vill få grundläggande kunskaper om modernt logistik- och flödestänkande.

För att du ska kunna ta till dig innehållet på den här utbildningen krävs inga formella förkunskaper.

Logistikkortet – Lönsam logistik är en fristående kurs på 2 dagar som även ingår i Silfs certifieringsprogram i logistik EJLog & ESLog med kunskapsprov för dig som ska bli certifierad logistiker eller inköpare.

Kursen genomförs som en av tre delar i Grundutbildning logistik & Supply Chain. Boka alla tre delarna till ett förmånligt paketpris här

Kursen ingår också i Silfs certifieringsprogram i inköp CISilf med kunskapsprov för dig som ska bli certifierad inköpare. Kursen genomförs då som en av fyra delar i Grundutbildning inköp – Inköpslicensen. Boka alla fyra delarna till ett förmånligt paketpris här.

Kursmaterial

Största delen av kursmaterialet tillhandahålls endast digitalt. I samband med din kallelse får du ett mail med inloggningsuppgifter till vår lärplattform där materialet finns tillgängligt.

Du lär dig

  • Hur logistikens roll fungerar i företaget
  • Mer om lager- och kapitalbindning
  • Centrala och viktiga logistikbegrepp

Kommande starter

Datum: 8 december - 9 december
Kurslokal: Live på distans
Datum: 19 januari - 20 januari
Kurslokal: Scandic Hotel Rubinen
Datum: 16 februari - 17 februari
Kurslokal: Scandic Victoria Tower
Datum: 30 mars - 31 mars
Kurslokal: Live på distans
Platser kvar: $Platser kvar$
Pris: $Pris$
Medlemspris: $MedlemsPris$

Certifieringar

Kontakt

Kontakta oss för kompetensrådgivning!

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!

Digital support på distanskurserna: 
Ring: 0735-186015

För er som är 7 personer eller fler

Kursen genomförs även som en företagsintern utbildning, det vill säga att den hålls hos er på företaget.

Läs mer om Företagsintern utbildning eller kontakta oss direkt på 08-752 16 80 för frågor eller offert.

Bokningsinformation
Kurslokaler