Saga Wilson om programmet certifierad upphandlare, CUSilf®

Saga Wilson, Upphandlare på Upphandling Södertörn, berättar om hur certifieringsprogrammet i upphandling bland annat har gett henne metoder och verktyg för att bli effektivare, säkrare och tryggare i sin yrkesroll.

Hur kom du först i kontakt med Silf?

- Jag kom i kontakt med Silf när jag jobbade på Ericsson och vi tittade på utbildningar inom inköpsområdet.

Hur har utbildningen påverkat din karriär?

- Utbildningarna har givit mig en bra grund med både teori och praktik. Jag har tagit med mig metoder och verktyg som jag kunnat använda i mitt arbete vilket har gjort mig effektivare, säkrare och tryggare i min yrkesroll.

Vad är det största personliga mervärdet som du tar med dig efter certifieringen?

- Certifieringen Upphandlare var min andra certifiering och det jag närmast tar med mig är nyfunna kontakter och en bra överblick av hur upphandling inom offentlig sektor fungerar där jag nu arbetar.

Har du något övrigt du vill säga om utbildningen eller om Silf?

- Jag tycker Silf håller hög klass på både utbildningar och lärare samt övrig personal.

 

Saga Wilson
Upphandlare,
Upphandling Södertörn

Kontakt certifiering

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär

Vilken kurs i offentlig upphandling passar mig?

Vilken kurs inom offentlig upphandling passar mig? Läs kort om de olika kurserna, om skillnader och likheter. Läs mer om Vilken kurs i offentlig upphandling passar mig?

Certifierad Upphandlare, CUSilf®

Certifierad Upphandlare Silf trappan med kurser CUSilf® är ett program för dig som arbetar eller planerar att arbeta inom den offentliga sektorn. Är för dig som vill bli mer affärsdriven i dina upphandlingar. Läs mer om Certifierad Upphandlare, CUSilf®