Strategisk inköps- och logistikledning

Efter att ha gått kursen Strategisk inköps- och logistikledning kommer du att kunna göra analyser, utarbeta strategier och från dessa sätta mål och aktivitetsplaner för dina inköps- och logistikprocesser.

Utveckla bättre strategier för verksamheten

Allt fler ledare inser behovet av strategisk kompetens inom inköp och logistik. Strategisk ledning inom inköps- och logistikområdet handlar om att leda inköps- och logistikprocesser på en övergripande nivå och med mer långsiktig målsättning.

På kursen Strategisk inköps- och logistikledning får du en verktygslåda för att agera i rollen som Inköpschef, Kategorichef och Logistiskchef i allt från små bolag till stora koncerner. Genomgång av verktyg och teori varvas med konkreta case, grupparbeten och rollspel. Utifrån olika scenarier agerar du i rollen av en nyutnämnd inköps- eller logistikchef.

Du kommer att få göra analyser och utarbeta strategier och handlingsprogram för inköps- och logistikfunktionerna i det fiktiva företaget.

Från Strategisk inköps- och logistikledning

 • Sambandet mellan företagsstrategi, marknadsföringsstrategi och inköpsstrategi
 • Strategier för att uppfylla inköp och logistikverksamhetens krav från verksamheten
 • Strategiska analysmetoder
 • Organisations- och förändringsteori
 • Kategoristrategier inom inköp
 • Kategoriarbete inom inköp
 • S&OP (Sales and operations planning)
 • PDCA (Plan, Do, Check, Act)
 • DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control)
 • Projektmetodik
 • Sourcingdiamanten
 • The Purchasing Chessboard (AT Kearney)
 • Kraljic i Kraljic
 • Spendanalys
 • Verklighetsbaserat företagscase

Syfte och utbildningsmål

Syftet är att förbereda dig för de strategiska besluten i ditt arbete som inköps-, kategori- och/eller logistikchef.

Målet är att du efter genomförd kurs förväntas kunna utarbeta strategier och från dessa sätta mål och aktivitetsplaner för din verksamhet.

Vem ska gå Strategisk inköps- och logistikledning?

Blivande och nyblivna logistik-, kategori- och inköpschefer som vill utveckla sin förmåga att utarbeta strategier och mål för inköps- och logistikverksamheten. För att kunna ta till dig innehållet i Strategisk inköps- och logistikledning bör du ha kännedom om kopplingen mellan företagets strategier och aktiviteter i den operativa verksamheten.

Strategisk inköps- och logistikledning är en fristående kurs på 3 dagar som även ingår i Silfs certifieringsprogram i inköp, CISilf®, och upphandling, CUSilf®, med kunskapsprov, för dig som ska bli certifierad inköpare eller upphandlare.

Kursen är anpassad till ELA:s (European Logistics Association) krav och standard på senior nivå ESLog, för dig som ska bli certifierad logistiker.

Kursmaterial

Största delen av kursmaterialet tillhandahålls endast digitalt. I samband med din kallelse får du ett mail med inloggningsuppgifter till vår lärplattform där materialet finns tillgängligt. Notera att det för denna kurs finns material som bör läsas innan kursstart.

Du lär dig

 • Organisations- och förändringsteorier
 • Analyser och strategier för att kunna skapa goda förutsättningar för bra inköps- och logistikfunktioner
 • Förstå sambandet mellan företags-, marknadsförings- och inköpsstrategin

Kommande starter

Datum: 7 oktober - 9 oktober
Kurslokal: Skepparholmen
Datum: 3 december - 5 december
Kurslokal: Distans
Platser kvar: $Platser kvar$
Pris: $Pris$
Medlemspris: $MedlemsPris$

Certifieringar

Kontakt

Kontakta oss för kompetensrådgivning!

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!

Digital support på distanskurserna: 
Ring: 0735-186015

Ingår i Silfpasset - 12 kursdagar till fast pris

Bild på Silf Passet

Försäkra dig om bra priser på Silfs kurser. Köp 12 kursdagar att användas för dig själv eller andra i organisationen, när behov uppstår.

För er som är 7 personer eller fler

Kursen genomförs även som en företagsintern utbildning, det vill säga att den hålls hos er på företaget.

Läs mer om Företagsintern utbildning eller kontakta oss direkt på 08-752 16 80 för frågor eller offert.

Bokningsinformation
Kurslokaler