Strategisk inköps- och logistikledning

Efter att ha gått kursen Strategisk inköps- och logistikledning kommer du att kunna göra analyser, utarbeta strategier och från dessa sätta mål och aktivitetsplaner för dina inköps- och logistikprocesser.

Utveckla bättre strategier för verksamheten

Allt fler ledare inser behovet av strategisk kompetens inom inköp och logistik. Strategisk ledning inom inköps- och logistikområdet handlar om att leda inköps- och logistikprocesser på en övergripande nivå och med mer långsiktig målsättning.

På kursen Strategisk inköps- och logistikledning får du en verktygslåda för att agera i rollen som Inköpschef, Kategorichef och Logistiskchef i allt från små bolag till stora koncerner. Genomgång av verktyg och teori varvas med konkreta case, grupparbeten och rollspel. Utifrån olika scenarier agerar du i rollen av en nyutnämnd inköps- eller logistikchef.

Du kommer att få göra analyser och utarbeta strategier och handlingsprogram för inköps- och logistikfunktionerna i det fiktiva företaget.

Från Strategisk inköps- och logistikledning

 • Sambandet mellan företagsstrategi, marknadsföringsstrategi och inköpsstrategi
 • Strategier för att uppfylla inköp och logistikverksamhetens krav från verksamheten
 • Strategiska analysmetoder
 • Organisations- och förändringsteori
 • Kategoristrategier inom inköp
 • Kategoriarbete inom inköp
 • S&OP (Sales and operations planning)
 • PDCA (Plan, Do, Check, Act)
 • DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control)
 • Projektmetodik
 • Sourcingdiamanten
 • The Purchasing Chessboard (AT Kearney)
 • Kraljic i Kraljic
 • Spendanalys
 • Verklighetsbaserat företagscase

Syfte och utbildningsmål

Syftet är att förbereda dig för de strategiska besluten i ditt arbete som inköps- kategori och/eller logistikchef.

Målet är att du efter genomförd kurs förväntas kunna utarbeta strategier och från dessa sätta mål och aktivitetsplaner för din verksamhet.

Vem ska gå Strategisk inköps- och logistikledning?

Blivande och nyblivna logistik-, kategori- och inköpschefer som vill utveckla sin förmåga att utarbeta strategier och mål för inköps- och logistikverksamheten. För att kunna ta till dig innehållet i Strategisk inköps- och logistikledning bör du ha kännedom om kopplingen mellan företagets strategier och aktiviteter i den operativa verksamheten.

Strategisk inköps- och logistikledning är en fristående kurs på 3 dagar som även ingår i Silfs certifieringsprogram i inköp, CISilf®, och upphandling, CUSilf®, för dig som ska bli certifierad inköpare eller upphandlare.

Kursen är anpassad till ELA:s (European Logistics Association) krav och standard på senior nivå ESLog, för dig som ska bli certifierad logistiker.

Kursmaterial

Största delen av kursmaterialet tillhandahålls endast digitalt. I samband med din kallelse får du ett mail med inloggningsuppgifter till vår lärplattform där materialet finns tillgängligt.

Du lär dig

 • Organisations- och förändringsteorier
 • Analyser och strategier för att kunna skapa goda förutsättningar för bra inköps- och logistikfunktioner
 • Förstå sambandet mellan företags-, marknadsförings- och inköpsstrategin

Kommande starter

Datum: 14 maj - 16 maj
Kurslokal: Arken Hotel & Art Garden
Datum: 1 oktober - 3 oktober
Kurslokal: Skepparholmen
Datum: 5 november - 7 november
Kurslokal: Skepparholmen
Platser kvar: $Platser kvar$
Pris: $Pris$
Medlemspris: $MedlemsPris$

Certifieringar

Kontakt

Kontakta oss för kompetensrådgivning!

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!

Bokningsinformation
Kurslokaler