Offentlig entreprenadupphandling

På kursen Offentlig entreprenadupphandling lär du dig att behärska standardavtalen inom entreprenadrätten och att kunna ställa rätt krav i enlighet med offentliga upphandlingsjuridiken i LOU/LUF. På så vis undviker du juridiska fallgropar och besvärliga tvister i samband med upphandlingar.

Lyckas med offentliga entreprenader

Kursen Offentlig entreprenadupphandling tar upp de grundläggande momenten i avtal- och köprätt som underlättar förståelsen och användandet av de olika standardavtalen inom entreprenadrätten. Vidare behandlas olika entreprenadformer, ersättning och systematik samt genomgång av AB 04 och ABT 06.

Kursen har sin utgångspunkt i den offentliga upphandlingslagstiftningen och behandlar de specifika frågeställningar som den offentliga upphandlaren måste ta hänsyn till.

Entreprenader innebär ofta mycket stora belopp och det är svårt och dyrt att rätta till fel i efterhand. Det är därför viktigt med väl genomarbetade förfrågningsunderlag och kontraktshandlingar så att missförstånd mellan parterna om vad som ingår och skall utföras kan undvikas. En upphandlare som snabbt kan syna det som döljer sig i olika anbud är ovärderlig.

Från Offentlig entreprenadupphandling

  • Bakgrunden till upphandlingsdirektiven
  • Entreprenadformer och AF AMA 12
  • Upphandlingsformer och undantag från annonseringsplikten
  • Upprättande av specifikation av föremålet för en upphandling
  • Prekvalificering och kvalificering av leverantörer
  • Leverantörsvärdering och anbudsvärdering
  • Möjlighet till förhandling

Syfte och utbildningsmål

Syftet med utbildningen är att du som upphandlar offentliga entreprenader ska behärska de olika standardavtalen inom entreprenadrätten och kunna ställa rätt krav/villkor och ändå vara förenlig med den offentliga upphandlingsjuridiken i LOU/LUF.

Målet är att du ska ha förmåga att undvika juridiska fallgropar och besvärliga tvister i samband med upphandlingar.

Vem ska gå Offentlig entreprenadupphandling?

Kursen vänder sig till alla som kommer i kontakt med offentliga entreprenadupphandlingar.

För att kunna ta till dig innehållet i den här utbildningen bör du ha en uppfattning om vad entreprenadarbete handlar om, vilka parter som vanligtvis är inblandade och hur processen ser ut. Det är bra om du har erfarenhet av offentlig upphandling sedan tidigare, alternativt gått någon av våra grundläggande LOU/LUF-kurser; LOU – grundLOU – fördjupning eller LUF i praktiken .

Offentlig entreprenadupphandling är en fristående kurs på 2 dagar som även ingår i Silfs certifieringsprogram i inköp och upphandling, CUSilf®, med kunskapsprov för dig som ska bli certifierad upphandlare.

Kursmaterial

Största delen av kursmaterialet tillhandahålls endast digitalt. I samband med din kallelse får du ett mail med inloggningsuppgifter till vår lärplattform där materialet finns tillgängligt.

Du lär dig

  • Att behärska de olika standardavtalen inom entreprenadrätten
  • Upphandlingsformer och undantag från annonseringsplikten
  • Hantering av tillkommande arbeten (ÄTA)

Kommande starter

Datum: 17 september - 18 september
Kurslokal: Distans
Platser kvar: $Platser kvar$
Pris: $Pris$
Medlemspris: $MedlemsPris$

Certifieringar

Kontakt

Kontakta oss för kompetensrådgivning!

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!

Digital support på distanskurserna: 
Ring: 0735-186015

Lojalitets- och boka-tidigt-erbjudanden

Silfs lojalitetserbjudanden 2024
Lojalitetserbjudande: 

Boka din nästa kurs inom 3 månader efter senaste tillfället - få 10% rabatt. Erbjudandet gäller för dig själv och dina kollegor.* Ange kod lojal. 


Boka-tidigt-erbjudande:

Boka en öppen utbildning med start tidigast om 5 månader och få 15% rabatt.* Ange kod early-bird 

 *Rabatterna kan ej kombineras med andra rabatter/erbjudanden som exempelvis Silfs olika kurspaket/licenserna samt Silfpasset. Tillhörande samma organisationsnummer på Lojalitetserbjudandet.  

Ingår i Silfpasset - 12 kursdagar till fast pris

Bild på Silf Passet

Försäkra dig om bra priser på Silfs kurser. Köp 12 kursdagar att användas för dig själv eller andra i organisationen, när behov uppstår.

För er som är 7 personer eller fler

Kursen genomförs även som en företagsintern utbildning, det vill säga att den hålls hos er på företaget.

Läs mer om Företagsintern utbildning eller kontakta oss direkt på 08-752 16 80 för frågor eller offert.

Bokningsinformation
Kurslokaler