Logistiklärare

Logistiklärare Göran Stöth

Göran StöthGöran är jurist i botten med inriktning mot transport- och logistikrätt.

Han har arbetat med transportjuridiska frågor sedan slutet på 80-talet. Dels som skadereglerare på försäkringsbolag, dels som bolagsjurist hos speditör och även som konsult.

Nuförtiden skriver han bland annat logistiklitteratur, undervisar på Linnéuniversitetet och tjänstgör som logistiklärare på Silf.

Vi ställde några frågor till Göran om Silfs logistikutbildningar:

Är logistikkurserna väldigt teoretiska?
 - Jag försöker lägga det på en praktisk nivå. Genom att arbeta med praktiska fall där kursdeltagarna får tillfälle att diskutera och komma med egna förslag. Det gör det lättare att sätta in kunskaperna i ett sammanhang. Naturligtvis tittar vi i paragrafer också, men det handlar snarare om att förstå tanken bakom det hela.

Så du menar att kunskapsöverföringen mellan deltagarna är en viktig del av kurserna?
 - Jag tycker alltid att man ska ha ett öppet forum på kurserna. Man lär sig betydligt mer på så vis, eftersom många kommer från olika typer av företag med olika idéer och bakgrund. Medan andra landar i gemensamma frågor och problemställningar.

I och med att det är så hög nivå på deltagarna som går Silfs kurser, de har bra utbildningar, de är kompetenta, de är motiverade. Det innebär också att de ställer relevanta frågor och kan dela med sig av sina erfarenheter. Jag ger som lärare, men kunskapsöverföringen mellan deltagarna är mycket viktig.

Det tycker jag är en av Silfs styrkor, att man attraherar sporrade kursdeltagare som vill växa i sin yrkesroll.

Kunskapen du lär ut, är den lätt att implementera i arbetsvardagen?
 - Ja, det tycker jag. Det får jag stöd för när man samlar feedback från kursdeltagarna. Eller när man träffar dem på andra kurser. Då kan de berätta om hur de tack vare metoderna blivit skickligare i sin yrkesroll.

Generellt sett får kursdeltagarna en bättre förståelse för hur lagarna fungerar kontra deras praktiska miljö. Att aldrig glömma bort den juridiska aspekten när man ska utforma logistikupplägg.

Bara kort, varför tycker du att man ska bli certifierad logistiker?
 - Du får en internationellt gångbar utbildning och goda karriärmöjligheter. En mycket bra början är att läsa transport- och logistikrätt.