Framgångsrika konsultinsatser i Silfs regi

Kategoristyrning

silf case kategoristyrning konsulttjänst

Kategoriplanerna utvecklades av den egna personalen och Silf stod för metodstöd och individuell coachning. Därtill tog Silf fram en handbok med tillhörande analysverktyg och mallar samt utbildade all personal i det kategoristyrda arbetssättet i syfte att skapa en gemensam referensram och arbetssätt hos kunden.

Stöd vid upphandling av ramavtal för vassare kommunikation

silf case stöd vid upphandling av ramavtal

Kunden hade behov av en kommunikationsbyrå och Silf utförde upphandlingen av ett ramavtal. Projektet inkluderade behovsoch marknadsanalys samt annonsering, utvärdering, tilldelning och kontraktskrivande.

Besparingspotential i mångmiljonklassen för börsbolaget

silf case besparingspotential med översyn av inköpsverksamhet

Silf hjälpte ett börsnoterat bolag med en översyn av sin inköpsverksamhet i syfte att snabbt identifiera besparingspotential åt kunden. Översynen inkluderade både processer, befintliga avtal och icke bearbetad inköpsspend. Projektet ledde till identifierad besparingspotential i mångmiljonklassen. 

Leverantörsprocess för ökad kvalitet

silf case: leverantörsprocess för ökad kvalitet

Kunden efterfrågade en leverantörsprocess som inkluderade såväl uppförandekod för leverantörer som leverantörsuppföljning och audit. Kunden verkar inom tillverkande industri och kraven på produktionsprocesser och direktmaterial är mycket höga. Silf utvecklade en process som ingår i kundens totala kvalitetssystem. Processen säkerställer även att underleverantörer i flera led (2nd & 3rd tier) följer uppsatta krav och riktlinjer.

Kontakta oss

så berättar vi mer om hur våra konsulter kan hjälpa din organisation att blomstra!

Silfs kompetensrådgivare
Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se


Vill du att jag kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!