Sagt om Category Management

Såhär beskriver en av våra tidigare deltagare sina upplevelser av Category Management.

Tidigare deltagare om Category Management

Helena Wallin, UpphandlareHelena Wallin, Kategoriledare på Region Gävleborg


Hur kom du i kontakt med Silf Competence för första gången?
- Runt år 2006 då jag började jobba med inköp på AstraZeneca i Södertälje. Jag har läst ett antal kurser inom certifieringsprogrammet för inköpare genom åren.

Vad gjorde att du valde att gå denna utbildning?
- Inom Region Gävleborg delades spenden in i kategorier under 2010 men det är först nu vi på allvar börjat ta tag i de strategiska bitarna med Category Management och att enas om ett arbetssätt. Under 2015 kommer vi att starta upp ett antal tvärfunktionella kategoriteam. Jag har tidigare jobbat med Category Management inom AstraZeneca och gått interna utbildningar där men ville gärna ” fräscha upp” kunskaperna samt att jag har bra erfarenheter av Silfs kurser sedan tidigare. Flera av våra kategoriledare har gått denna utbildning så att vi får en gemensam bas för fortsatt arbete.

Finns det något verktyg du fick med dig som du haft extra mycket nytta av i ditt dagliga arbete?
- Jag tycker att den översiktliga femstegsprocessen för Category Mangement var mycket bra. Bra att få en ”företagsneutral” karta att utgå ifrån. Portföljsmatrisen har jag använt och ofta haft nytta av tidigare. På kursen gavs en del infallsvinklar om ytterligare sätt att använda denna matris som var nya och inspirerande för mig.

Skulle du rekommendera andra att gå denna kurs?
- Absolut!

Hur var kursupplägget och läraren/lärarna enligt din mening?
- Mycket bra kursupplägg som gav en bra översikt och insikt i vad Category Management är samt många bra verktyg som genomgående presenterades med pedagogiska exempel och ibland övningsuppgifter. Mycket bra pedagogik och energi från läraren!

Kontakt

Kontakta oss för kompetensrådgivning!

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!

Digital support på distanskurserna: 
Ring: 0735-186015