Konkurrenspräglad dialog och Förhandlat förfarande - Workshop

Delta på en endags-workshop med Anna Lönnerberg och fördjupa dig inom användandet och tillämpningen vid Förhandlat förfarande (FF) och Konkurrenspräglad dialog (KPD).

Workshop med fördjupning inom KPD och FF

Tillsammans med Anna Lönnerberg har du här en unik möjlighet att genom teori och praktik i liten grupp fördjupa dig inom Konkurrenspräglad dialog och Förhandlat förfarande. Se resultat redan efter en dag! 

Workshopen ger dig både de verktyg och tekniker som krävs för att lyckas hela vägen

Program över dagen

09.00 – 10.30

 • Introduktion och förväntningar
 • Juridiska förutsättningar enligt LOU/LUF
 • Förhandlat förfarande
  Processen i LOU/LUF
  Hur går det till – steg för steg
  Vad behöver jag för att lyckas?
  Vanliga frågor och utmaningar.
  Rättsfall


10.30 – 10.50 - Fikapaus/bensträckare 20 min

10.50 – 12.00

 • Konkurrenspräglad dialog
  Processen i LOU/LUF
  Hur går det till – steg för steg
  Vad behöver jag för att lyckas?
  Vanliga frågor och utmaningar.
  Rättsfall

 • Introduktion till eftermiddagens grupparbete
  Presentation av case för grupparbete


12.00 – 12.45 Lunch

12.45 – 14.00

 • Grupparbete inkl digitalfika

  Uppgift: Presentera en genomförandeplan för konkurrenspräglad dialog och förhandlat förfarande  (arbete i grupper enligt mall)
 • Hur ska selekteringen gå till? Grunder för selektering.
 • Viktiga punkter i ansökningsinbjudan.
 • Vad ska diskuteras i dialogen?
 • Hur ska dialogen genomföras?

14.00 – 15.00

 • Gruppresentationer, feedback, diskussion

15.00 – 16.00

 • Sammanfattning av dagen och förväningarna
 • Hur tar vi detta vidare i organisationen? Vad är det första ni kan göra?

 

Anna Lönnerberg

Anna Lönnerberg - Webinar förhandlat förfarande och KPD

Anna är jurist med inriktning på offentlig upphandling. I mer än 20 år har Anna jobbat med upphandling ur ett juridiskt, praktiskt och strategiskt perspektiv - som anställd i offentlig sektor och som konsult. Under flera år arbetade Anna som strateg på Upphandlingsmyndigheten, där hon bl.a. ansvarade för ett av målen i den Nationella Upphandlingsstrategin. Anna har stor erfarenhet av att genomföra förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog och har hållit flera utbildningar inom ämnet.

Sedan ett år tillbaka är Anna egen konsult och anlitas flitigt av Silfs kunder. 

Välkommen!

Platser kvar: $Platser kvar$
Pris: $Pris$
Medlemspris: $MedlemsPris$

Silf FastTrack

Endags-kurser för snabbt lärande. Djupdyk i aktuella ämnen inom inköp och logistik på endags-kurser där får du både aktuell teori och träna på tillämpning. Du får även praktiska verktyg för att snabbt komma igång. Läs mer om Silf FastTrack

Kontakt

Kontakta oss för kompetensrådgivning!

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!

Digital support på distanskurserna: 
Ring: 0735-186015

Bokningsinformation