Pedagogik och metodik

Metodiken för all undervisning på Silf baseras på tillämpad teori. Detta innebär att kurserna är uppbyggda med teoripass som varvas med olika övningar. Ambitionen är att alla deltagare ska lära sig vad som kan göras och hur man faktiskt omvandlar teori till praktisk tillämpning.

Alla utbildningar innehåller valda delar av:

  • Gruppövningar
  • Projektarbete
  • Simuleringsspel
  • Blended learning
  • Kunskapsprov
  • Situationsanpassning av undervisningen

Vår ambition är att uppfylla våra kunders förväntningar "ROE - Return on expectations" på kunskap och lärande. Att individen överför sitt lärande till faktisk nytta på företag och organisation med ökad lönsamhet "ROI - Return on investment" som resultat.

Att utvärdera utbildning kan vara svårt. Har vi verkligen fått ut något av våra insatser? Vi tillämpar Kirkpatricks idéer för utvärdering av utbildningsinsatser.

Kirkpatrick

En av de etablerade modeller som i dag används för utvärdering av utbildning är Donald Kirkpatricks pyramid. Enligt Kirkpatrick är syftet med utvärdering av utbildning att grans­ka om utbildningen bidrar till organisationens mål och möjliggöra utveckling av utbildningen. Kirkpatrick menar att det inom utbildning finns fyra olika nivåer som kan utvärderas: reaktion, lärande, beteende och resultat.

1. Reaktioner. Vad tyckte du om utbildningen?
2. Lärande. Vad lärde du dig? Har du fått ökad kompetens efter kursen?
3. Beteenden. Använder du dig av det du lärt?
4. Resultat. Har målsättningarna nåtts och har det resulterat i annan organisatorisk nytta? Reslutatmätningen är den effekt som kursen och det ändrade beteendet har haft på affärerna eller avdelningen där deltagaren jobbar.

Allmänna villkor

Läs våra villkor och information för kurser, utbildningar och seminarier. Läs mer om Allmänna villkor

Om oss

Silf är Sveriges och Nordens ledande aktör inom inköp, offentlig upphandling, logistik, förhandling och juridik. Vi erbjuder dig kurser och certifieringsprogram för din kompetens- och karriärutveckling. Läs mer om Om oss