Silf är kvalitetsauktoriserad

Kvalitetssäkring enligt Almega Utbildningsföretagen

Silf Competence är kvalitetsauktoriserade av Almega Utbildningsföretagen som består av fria utbildningsföretag inom skilda branscher.

Almega Utbildningsföretagens strategi

Almega Utbildningsföretagens medlemsföretag är ledande i utvecklingen av moderna och effektiva inlärningsmetoder och, ger kunderna bästa nytta med högsta kvalitet och har klara riktlinjer för etiskt uppträdande på marknaden.

Almega Utbildningsföretagens uppgifter

Almega Utbildningsföretagen har till uppgift att verka för hög kvalitet på den utbildning som anordnas utanför det offentliga utbildningsväsendet.

Almega Utbildningsföretagens medlemsföretag arbetar för att:

  • Erbjuda bra kundnytta till en rimlig kostnad
  • Erbjuda deltagaren/eleven rätt utbildning för varje behov
  • Öka förtroendet för de fria utbildningsföretagen
  • Bidra till samhällsutvecklingen, skapa arbeten, kompetens och utveckling
  • På ett korrekt sätt erlägga av myndigheter ålagda skatter och avgifter
  • Värna om miljön
  • Kvalitetspolicy
  • Medlemmarna följer och utvecklar successivt den kvalitetspolicy som föreningen fastställt och som har följande innehåll.

Vi håller vad vi lovar

De utbildningar vi tillhandahåller ska uppfylla utlovat innehåll.

Vi söker ständiga förbättringar

Vi arbetar fortlöpande med att förbättra våra utbildningar, tjänster och vår verksamhet.

Våra utbildare har kompetens och erfarenhet

Vi säkerställer att våra utbildare har nödvändig och aktuell kompetens samt egen erfarenhet av området

Våra kunder ska vara nöjda

Föreningens medlemmar strävar efter att hålla en kvalitetsnivå på sina utbildningar som innebär att varje kund är en god referens.

Policy för pedagogisk utveckling:

Att ha nära kontakt med pedagogisk forskning och tillämpning genom att samarbeta med pedagogiska institutioner inom universitet och högskolor samt med olika lärarutbildningar.

  • Att följa den tekniska utvecklingen av pedagogiska hjälpmedel, både vad gäller utrustning, datorer och programvara och dessas konsekvenser för pedagogik och dokumentation.
  • Att studera olika lärstilar och hur pedagogiken då kan anpassas till deltagarnas inlärningsprofiler.

Läs mer på Almega Utbildningsföretagen

Ladda ner certifikatet 

Digitalt certifikat - ladda ner för att se hela

Kvalitetsauktorisation Silfs certifikat som kompetenspartner