Silfs kärnvärden

Kvalitetssäkrad kunskap

Som kund kan du alltid känna dig trygg när du väljer Silf för kontinuerlig kompetensutveckling. Varje utbildning och certifieringsprogram är kvalitetssäkrad efter internationell standard.

Hållbart värdeskapande

Hela vår filosofi syftar till att förbättra företags och organisationers konkurrenskraft och affärsmässiga framgång. Det rimmar väl med affärsidén: Silf omsätter kunskap till hållbar lönsamhet.

Marknadsledande spetskompetens

Vår gedigna branschkunskap och samlade erfarenhet inom supply chain management medför att vi kan hjälpa kunden genom hela värdekedjan, från utbildningsinsatser till kvalificerade konsulttjänster.

Silfs affärsidé


Silf logga

"Silf omsätter kunskap till hållbar lönsamhet"