105 trafikpoliser räcker inte till

Inga företag som har beställt olagliga transporter har hittills åkt fast. Att Transportstyrelsen nu föreslår en skärpning av beställaransvaret är bra men åtgärderna räcker inte för att få bukt med oseriösa transporter.

”Dags att ta krafttag mot olagliga transporter”

Trots att Sverige har lagar som tydligt förbjuder beställning av transporter som saknar tillstånd eller bryter mot reglerna för cabotage så har ingen ännu blivit dömd för att ha brustit i sitt ansvar som transportbeställare. Det är häpnadsväckande och allvarligt med tanke på det hårda arbete som en majoritet av landets åkerier lägger ned på att göra rätt för sig och bedriva en sund och hållbar verksamhet.

Den som genomför en upphandling av en transport har ett både moraliskt och lagenligt ansvar att se till så att de inte stöder en illegal näringsverksamhet.

Transportstyrelsens förslag som lämnats till regeringen innebär högre krav på den som ska beställa en transport där flera företag i en avtalskedja måste kontrollera att godset förflyttas med stöd av rätt tillstånd, vilket är bra. Hittills har endast den sista beställaren i transportkedjan varit ansvarig.

Ytterligare skärpning av lagstiftningen krävs

Vi är inte nöjda utan menar att det krävs en ytterligare skärpning av lagstiftningen.

För att minska risken för olagliga lastbilstransporter så anser Sveriges Åkeriföretag att också fysiska personer ska bli skyldiga att kontrollera att transportören följer lagar och regler.

I dag kan privatpersoner få upp till 50 procent i RUT-avdrag för flyttjänster. Det är fel att köp av transporter av möbler och husgeråd kan ske utan att beställaren kontrollerar att ett tillstånd finns. Inte minst så är det dåligt ur ett samhällsperspektiv att staten subventionerar en transport som kan vara olaglig.

Som det är idag är det dessutom möjligt att stoppa huvudet i sanden som upphandlare och strunta i att kolla så att lagar och regler följs, då du inte straffas om du låtit bli denna kontroll.
Här måste nuvarande lagparagrafer i yrkestrafiklagen och i förordningen om internationella transporter skrivas om.

Att låta bli att anmäla sitt företag till Skatteverket är ett annat otyg som måste stävjas. Därför vill vi att den som beställer en transport också kontrollerar om en skatteregistrering finns. Detta ska komma fram i ljuset innan en transport påbörjas.

Poliser som kontrollerar tung trafik är för få

Att ingen ännu har dömts för att ha brutit mot beställaransvaret beror dock inte bara på brister i lagstiftningen utan också på en nedmontering av den polis som kontrollerar tung trafik.

En granskning som Sveriges Åkeriföretag gjorde år 2015 visar att det då endast fanns 105 trafikpoliser i Sverige med kompetens och behörighet att kontrollera den tunga trafiken.

Antalet kontroller av lastbilar har minskat med 75 procent de senaste 20 åren samtidigt som lastbilarnas trafikarbete ökat med 77 procent under samma period.

För att lag och ordning ska råda på våra vägar så behöver också en manuell kontroll finnas på våra vägar, av specialister som kan denna verksamhet utan och innan.
Detta är inget som löser sig med enbart den utbyggnad av kameraövervakning som nu sker.

Åkerinäringen är en viktig livsnerv i vårt samhälle

Närmare 80 procent av alla godstransporter sker med lastbil vilket gör åkerinäringen till en viktig livsnerv i vårt samhälle. De allra flesta av transporterna sköts av seriösa företag.  

Det är hög tid att ge dem det stöd de förtjänar.

Artikel av Ulric Långberg, branschchef, Sveriges Åkeriföretag och 
Rickard Gegö, vd, Sveriges Åkeriföretag

Silf Insight

Logga Silf Insight Silf Insight ger dig en blandning av nyheter, reportage, intervjuer och fördjupningar inom inköp, logistik och supply chain. Allt i ambitionen att förstärka och inspirera din yrkesmässiga roll. Läs mer om Silf Insight