Bättre styrning av byggkontrakt med hjälp av blockkedjor?

Genom att använda blockkedjor kan kontraktskedjan för en enskild entreprenad hållas intakt och känd, vilket minskar risken för användandet av illegal arbetskraft, ekonomisk brottslighet och säkerhetsrisker samt att det ger möjlighet till ökad byggkvalitet.

Risk att mindre seriösa aktörer tar över kontrakt vid ett ökat kontraktavstånd

Ett allvarligt problem med stora entreprenader är att det finns en risk för att huvudentreprenören inte har kontroll på underentreprenörer till underentreprenörer, speciellt då det blir en ganska komplex bild fyra eller fem steg nedåt i kontraktskedjan. Ofta ställer huvudentreprenören krav på att anlitande av underentreprenör ska anmälas men i praktiken är detta svårt att kontrollera. Det är svårt både uppifrån och nedifrån att se vem som äger kontraktet för det aktuella arbetet. Vilket kan bli ett problem vid juridiska tvistemål. Det innebär att när vi får ett ökat kontraktsavstånd till beställare finns det risk att mindre seriösa aktörer, eller rent av kriminella, tar över kontrakt. Det finns också en risk att ursprungliga kvalitetsanvisningar eller viljeyttringar försvinner i kommunikationen och dessutom blir komplexa betalningsströmmar väldigt svåra att följa. Detta i sin tur kan användas för penningtvätt.

Underentreprenörer viktiga

Att entreprenörer har möjlighet att anlita underentreprenör är en viktig förutsättning för att små aktörer i en fragmenterad och oorganiserad leverantörskedja ska kunna ta på sig arbeten utan att öka sin balansräkning eller lönekostnader. Den flexibiliteten gör att underentreprenören inte behöver riskera ökade lönekostnader under period när de inte har kontrakt. Därmed minskar risken för konkurs. Utan möjligheten att anlita underentreprenörer kommer ett stort antal små och medelstora byggbolag att gå under. Hur går denna motsägelse att förhindra och hur kan industrin ge seriösa aktörer en konkurrensfördel?

Blockkedjestyrda kontrakt

Lösningen är blockkedjestyrda kontrakt. Förenklat är blockkedjor en teknik för att dela information om information på ett stort antal datorer och där en förändring verifieras av de andra datorerna. Det innebär att den krypterade informationskedjan blir väldigt svår att manipulera. Ett exempel är kryptovalutor som Bitcoin. Ett annat exempel skulle kunna vara fastighetsregister där informationen kan tas fram efter ett krig eller naturkatastrof för att verifiera vem som är den rättmätiga ägaren till en viss fastighet.

Kontraktet verifieras automatiskt i varje steg

Genom att använda blockkedjetekniken för entreprenadkontrakt så innebär det att ingen kan förmedla kontraktet vidare utan att det blir känt för beställaren, huvudentreprenören eller andra som har beroenden till det aktuella kontraktet. Genom att i varje steg automatiskt verifiera kontraktet så blir det också klart vem som bär det yttersta ansvaret för arbetet. Det innebär givetvis att beställare ställer kravet och att alla underentreprenörer som är med i ett projekt tvungna att acceptera tekniken. För detta krävs anslutningsmöjligheter utan dyra investeringar. Om industrin dessutom möjliggör att knyta ID06, systemet för elektroniska personalliggare i byggbranschen, mot ett eller flera kontrakt så kan vi helt komma åt oseriösa aktörer. Vidare går materielleveranser och egenkontroller på sikt anslutas till systemet och därigenom förbättra både leveransprecision och produktkvalitet. Nu behövs det bara någon som utvecklar detta.

 

Tekn. dr. Jarkko Erikshammar delar sin arbetstid mellan att agera som verksamhetskonsult på iTid och som adjunkt på industriellt och hållbart byggande på Luleå tekniska universitet. 

Silf Insight

Logga Silf Insight Silf Insight ger dig en blandning av nyheter, reportage, intervjuer och fördjupningar inom inköp, logistik och supply chain. Allt i ambitionen att förstärka och inspirera din yrkesmässiga roll. Läs mer om Silf Insight