InQuire vill förändra hela branschen

InQuire är partner på årets Supply Chain Outlook den 23 november. På dagen sker en spännande lansering som kommer att ge avtryck och förändra fokus på framtidens inköp och logistik. Kom och träffa dem på plats!

InQuire är en innovativ utvecklingspartner för kunder med behov av smarta och hållbara leveranslösningar. Silf Insight har intervjuat Jan Conradson, partner och marknadschef på InQuire.

Vilka tjänster erbjuder ni och hur skall det hjälpa företagen?

Vi hjälper våra kunder att utveckla nya leveranslösningar som vi sedan opererar i ett mycket nära samarbete. Effekterna är både säljdrivande och samtidigt betydligt mer kostnadseffektiva än dagens lösningar på marknaden.

Vad känner ni er stolta över att ni har haft för effekt på marknaden?

Vi är stolta över att vi är med och påverkar miljön på ett positivt sätt genom en smartare planering av leveranser. Ungefär hälften av alla lastbilar är fyllda med luft, vilket inte är hållbart. Vi har också haft en god inverkan på kundernas sociala ansvar för chaufförernas arbetsvillkor. Hela CSR-frågan är mycket viktig för oss, både som konkurrensfördel och som intern drivkraft.

Vilken betydelse har InQuires tjänster i stort för logistikmarknaden? 

Transportbranschen är idag underutvecklad med föråldrade affärsmodeller och bristande kundfokus. Det är helt andra affärsmodeller som kommer gälla i framtiden där företag som förstår att leverera exakt var-hur-när mottagaren vill ha sina varor, är den som kommer gå vinnande ur digitaliseringens paradigmskifte.

Lyckas vi med våra visioner, kommer vi att vara med och förändra en hel bransch.

Vad står ni inför under 2017/2018, några spännande projekt på gång?

Vi kommer under 2018 att rulla ut vårt helt nya koncept som tar sikte på slutkunderna/mottagarna av varor.

Hur digitalt mogna är InQuire?

Vi hoppas att vi ligger i framkant, men det går så oerhört fort nu att ingen kan riktigt veta. Samtidigt är vi övertygade om att alla måste hänga med i teknikutvecklingen och den måste ske med bibehållen kontroll, därför får farten hela tiden vara anpassad.

Vad gör InQuire till en spännande arbetsgivare?

InQuire står inför en resa där en hel bransch kommer att totalt förändras. InQuire har bestämt sig för att vara ledande i denna förändringsresa och för de som kommer ombord nu så finns alla möjligheter att vara med och forma vår framtid.

Vad har ni för förväntningar på Supply Chain Outlook?

Vi kommer lansera något helt nytt som vi internt kallar InQuire 2.0 och hoppas förstås att det kommer skapa ett intresse för de frågor som vi brinner och tror så mycket på. Vad det är kommer vi inte avslöja i förtid, med det kommer att sätta fokus på det som allt inom framtidens inköp och logistik borde fokusera kring.

27 september 2017

Silf Insight

Logga Silf Insight Silf Insight ger dig en blandning av nyheter, reportage, intervjuer och fördjupningar inom inköp, logistik och supply chain. Allt i ambitionen att förstärka och inspirera din yrkesmässiga roll. Läs mer om Silf Insight