Intervju med morgondagens logistiker och inköpare, Hanna Landegren

Som student på Umeå universitet och medlem i Silf YSCP (Young Supply Chain Professionals) är Hanna Landegren en av morgondagens logistiker med möjlighet att påverka utvecklingen av branschen. Läs om hur medlemskapet i YSCP kompletterar utbildningen och om vad Hanna vill göra i framtiden.

Som student och YSCP-medlem spenderar jag mina dagar med att...

Främst studera över många koppar kaffe, samtidigt som jag tillsammans med mina YSCP-kollegor försökt skapa kontakt med intressanta företagare som genom sina erfarenheter kan inspirera studenter till fortsatta studier inom supply chain. Inspirationen och energin till mitt eget arbete hämtar jag från långa löpturer i skogen!

Hur kom det sig att du började läsa Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik på Umeå universitet, vad fick dig att välja den vägen?

Jag hade sedan gymnasiet haft en tanke om att läsa ekonomi, men hade samtidigt ett stort intresse för logistik och kunde inte välja mellan dem. Vidare hade jag arbetat inom handel och tyckte det var en spännande bransch. Då jag uppmärksammade att Umeå Universitet erbjöd en civilekonomutbildning med inriktning mot just handel & logistik och där det fanns möjlighet till en termins praktik, blev valet enkelt. Att Umeå dessutom ligger i Norrland med goda förutsättningar för längdskidspår om vintern gjorde valet ännu lättare!

Vad känner du att du går igång på när det gäller de olika delarna av innehållet i utbildningen?

Att det under många av kurserna finns en stark koppling till det verkliga arbetslivet, vilket jag tycker ger en ökad förståelse för det vi läser - att få tillämpa teorin på verkliga case ger en klarare bild av hur alla delar hänger samman och påverkar varandra ur ett helhetsperspektiv. Detta ger mig inspiration till att få komma ut i arbetslivet på riktigt!


Hur kommer det sig att du gick med i YSCP?

Även om många av kurserna haft koppling till verkliga arbetslivet, kände jag att jag ville engagera mig i något som låg utanför de vanliga studierna och där jag skulle få öva på att driva egna projekt i nära samverkan med näringslivet. Jag tyckte då att YSCP var ett perfekt alternativ för att få möjligheten till ökad inblick i arbetslivet, att få nätverka och samtidigt ha ett roligt samarbete tillsammans med mina kurskamrater. Min förhoppning var också att själv få en bättre uppfattning om vad jag skulle vilja arbeta med i framtiden. 

Vad känner du att ni åstadkommer inom YSCP, vad gör dig stolt?

Jag tror (och hoppas) att vi bidragit till att öka kopplingen mellan näringslivet och studenterna. Dels att vi gett studenter möjligheten till en inblick i hur olika företag arbetar med supply chain management, men också att företagen vi haft samarbete med fått en inblick i vad dagens studenter såväl efterfrågar som har potential till att bistå med för ny kunskap i framtiden.

Hur ser din plan ut för framtiden och vilken typ av jobb siktar du på?

Trots att jag snart inleder mitt sista år på utbildningen är jag inte helt klar över vad jag i framtiden vill arbeta med. Jag kommer att läsa en fördjupning inom finansiering eftersom jag tror det kan vara ett bra komplement till tidigare logistikkurser för att skapa mig en bred förståelse för hur hela företaget fungerar. Eftersom jag inte vet exakt vad jag vill arbeta med är planen efter examen att söka en trainee-tjänst där jag får möjligheten att rotera inom företagets olika avdelningar. Förutom att detta kan ge mig en chans att hitta rätt typ av jobb för just mig, tror jag också att en trainee-tjänst ger den helhetsbild av hur ett företag fungerar som jag gärna vill ha.

Du skall skriva ett CV, vilka nyckelord beskriver dig som person?

Alert, nyfiken och engagerad.

Vem inspireras du av och känner som en förebild?

Triathleten Jonas Colting. Trots att han som barn inte hade någon talang inom varken simning eller löpning, visade han att man med stark vilja, hårt arbete och genuint engagemang kan gå så långt som att bland annat ta VM-medalj och att vinna Ultraman World Championship. Det här är ett mindset jag själv försöker tillämpa inte bara inom idrotten utan främst i skolan och arbetslivet - jag tror och hoppas att man med rätt inställning och ihärdigt arbete kan gå hur långt som helst.

Om du skulle spela in en film om ditt liv, vem skulle göra rollen?

Anne Hathaway. Jag tycker hon är en suverän skådespelerska som kan tolka många olika karaktärer på ett väldigt äkta sätt och har den där härliga glimten i ögat!

Läs mer om Silf YSCP - Young Supply Chain Professionals och Silfs nätverk för inköpare och logistiker


Silf har varit med från början i skapandet av utbildningen i Umeå och sitter med i utbildningsrådet för handel och logistik på Handelshögskolan i Umeå.

Silf Insight

Logga Silf Insight Silf Insight ger dig en blandning av nyheter, reportage, intervjuer och fördjupningar inom inköp, logistik och supply chain. Allt i ambitionen att förstärka och inspirera din yrkesmässiga roll. Läs mer om Silf Insight