"Ledningen måste förstå upphandling”

Operativ och reaktiv eller strategisk och proaktiv? För att en organisation ska bli inköpsmogen krävs en djup intern dialog och att ledningen är involverad på allvar. Det säger Birgitta Laurent, upphandlingsexpert på Svenskt Näringsliv.

Viktigt styrmedel för att nå samhälleliga mål

Offentlig upphandling är ett viktigt styrmedel för att nå samhälleliga mål, exempelvis inom miljöområdet. Men det utnyttjas alldeles för lite. Det slog civilminister Lena Micko nyligen fast i en intervju med Upphandling24.

För att underlätta för upphandlare att arbeta strategiskt har Upphandlingsmyndigheten, UHM, tagit fram det webbaserade verktyget Strategikollen. Det är en digital tjänst där offentliga organisationer kan uppskatta nivån på sitt strategiska inköpsarbete, jämföra sig med andra, och få konkreta tips på hur de kan utvecklas.

Ett detaljerat verktyg för att mäta inköpsmognad i offentlig sektor

Branschorganisationen Silf har också, tillsammans med Svenskt Näringsliv och Upphandlingsmyndigheten, tagit fram ett mer detaljerat verktyg för att mäta så kallad inköpsmognad i offentlig sektor.

Verktyget rekommenderas av Birgitta Laurent, expert på offentlig upphandling på intresseorganisationen Svenskt Näringsliv och en av föreläsarna på Upphandling24:s pågående Sverigeturné.

– Verktyget ger en bra nulägesanalys och konkreta underlag för förbättringar samtidigt som det bekräftar upphandlingens strategiska betydelse. Målet är att inköpsavdelningen ska gå från att vara en stödfunktion till att aktivt bidra till organisationens framgång, säger hon.

För att lyckas arbeta strategiskt med upphandlingar krävs en bra intern dialog, enligt Birgitta Laurent.

– Man måste samverka i hela organisationen för att kraven ska bli relevanta.

Förstå vikten av offentlig upphandling som strategiskt verktyg

Hon betonar också att det är viktigt att koppla inköpen till verksamhetsstyrningen och att involvera den högsta ledningen.

– Alltför många kommunledningar är alltför ointresserade av inköp. Under våren ska vi på Svenskt Näringsliv åka ut och träffa toppchefer och politiker för att få dem att förstå vikten av offentlig upphandling som strategiskt verktyg. Första träffen blir i Stockholms län i mars, säger Birgitta Laurent.


Olof Axelsson
olof@upphandling24.se

Länk till artikeln

Silf Insight

Logga Silf Insight Silf Insight ger dig en blandning av nyheter, reportage, intervjuer och fördjupningar inom inköp, logistik och supply chain. Allt i ambitionen att förstärka och inspirera din yrkesmässiga roll. Läs mer om Silf Insight

Inköpsmognad för offentlig sektor

Broschyr med Silfs inköpsmognad För att veta vart du ska gå, behöver du kunskap om var du befinner dig. Hur inköpsmogen är din organisation? Gör en självskattning för att få kunskap om var ni befinner er. Läs mer om Inköpsmognad för offentlig sektor