Öka takten när andra stänger ner

Vi frågade Samuel Sundbrandt, Group Purchasing, SKF, hur man tänker när det gäller dagens situation och hur man löser det på bästa sätt. Du läser Samuels tips här:

Tips till dig som vill lyckas med inköp och logistik i corona-tider:

  1. Sätt ihop krossfunktionella team för att snabbt kunna säkra leveranser och skapa flexibilitet i leverantörskedjan i form av nya leverantörer.
  2. Multiple sourcing, många bolag går från att ha relativt få leverantörsalternativ till att på kort tid ha många alternativa leverantörer.
  3. Sprid alternativa leverantörer till olika länder och världsdelar om möjligt. Har hittills varit räddningen för att säkra leveranser i covid-19 situationen. 
  4. Förbered eventuella konkurser genom aktiv riskutvärdering av er leverantörsbas, planera era alternativ redan nu för de mest kritiska leverantörerna.
  5. Agera snabbt och våga ta beslut, säkrade leveranser kan ge just ditt bolag stora konkurrensfördelar!
  6. Fortsätt få den uppmärksamhet ni förtjänar även efter covid-19!

Samuel var en av talarna den 14 maj när vi fick möjlighet att lyssna på när fyra ledande inköpschefer presenterade sina erfarenheter och utmaningar fram till nu genom covid-19 pandemin.

Gå in på vår eventkalender och boka in dig på event som webinar och nätvkerksträffar för att få det senaste för dig som inköpare och logistiker.

Silf Insight

Logga Silf Insight Silf Insight ger dig en blandning av nyheter, reportage, intervjuer och fördjupningar inom inköp, logistik och supply chain. Allt i ambitionen att förstärka och inspirera din yrkesmässiga roll. Läs mer om Silf Insight