Silf intervjuar Ola Kroon, inköpschef på HBV

"Kompetenshöja och nätverka med våra kollegor inom inköp och logistik är något som vi ständigt pushar för inom Silf" säger Ola Kroon, ordföranden i Silfs förening. På sitt arbete på HBV är det att inköp är kärnverksamheten som gör det spännande samt att de har så kul på jobbet.

Berätta om ditt arbete som inköpschef på HBV

HBV är inköpsfunktion åt Sveriges allmännyttiga bostadsbolag. Vi genomför samordnade upphandlingar för produkter och tjänster kopplade till byggnation, renovering och förvaltning av fastigheter. Med drygt 180 ramavtal hjälper vi dagligen våra medlemsbolag att förvalta och utveckla boendet för sina hyresgäster.

Som inköpschef på HBV ansvarar jag och mina medarbetare för att vi har affärsmässiga ramavtal på plats i tid och att vi ständigt utvecklar avtalen samt följer upp hur de används. Det är viktigt arbete som påverkar alla kommunala bostadsbolag med ca 900 000 hyreslägenheter.

Hur kom det sig att du började med inköp som profession, dvs vad fick dig att välja den vägen?

Som många andra så jobbade jag som säljare och fick erbjudande att gå över till köparsidan och nu har det blivit 20 år inom privat och nu inom offentligt inköp.

Vad känner du dig stolt över att ni har åstadkommit på HBV? 

Att vi idag är en arbetsplats där vi har ett bra arbetsklimat både med mycket fokus på hållbara inköp och framför allt mycket skratt.

Vilken betydelse har inköp på HBV? 

Då vi är en Inköpscentral så är det vår kärnverksamhet.

Vilken betydelse har logistik för HBV?

Logistik är något som speglas i våra ramavtal. Framför allt ska ramavtalen stödja våra medlemmars logistikflöden.

Vad står ni inför under 2019, några spännande projekt på gång? 

Det som ligger närmast nu är Almedalen där vi är med och arrangerar Allmännyttans dag den 3 juli. Sedan kommer vi att fortsätta arbetet med att utveckla vår inköpsprocess som kommer att genomsyra hela HBV.

Vad gör HBV till en spännande arbetsgivare?

Att vi självklart har kul på jobbet och att vår kärnverksamhet är inköp.

Om jag idag inte vet om inköp är ett jobb att satsa på, vad säger du då till mig? 

Gillar du att jobba med att göra affärer och vara med och påverka framtida köp som t.ex. inom hållbarhetsperspektiven så välj inköp. Jobbar du offentligt så blir det även med perspektivet att göra bra affärer med våra gemensamma skattepengar.

Du sitter som ordföranden i Silfs förening, vad gör ni och varför är det viktigt att vara medlem i Silf? 

Vi jobbar med att skapa mervärden för våra medlemmar samt att få inköpare och logistiker att nätverka och genom detta stärka våra positioner i våra organisationer.
Kompetenshöja och nätverka med våra kollegor inom inköp och logistik är något som vi ständigt pushar för inom Silf.

Om du skulle spela in en film om ditt liv, vem skulle göra rollen och varför?

Svårt, det som kommer upp i mitt huvud är alla som heter Skarsgård och anledningen är nog främst att dom är skicklig skådespelare och att det finns några Skarsgård i olika åldrar som skulle kunna spela mig!

Stellan.jpg


Bild från: Elena Ringo http://www.elena-ringo.com [CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)]

Silf Insight

Logga Silf Insight Silf Insight ger dig en blandning av nyheter, reportage, intervjuer och fördjupningar inom inköp, logistik och supply chain. Allt i ambitionen att förstärka och inspirera din yrkesmässiga roll. Läs mer om Silf Insight