Silf intervjuar om Upphandlingsdriven innovation för regional tillväxt

Silf Insight har träffat Anette Jonsäll, forskare och Sigrid Petterssén, projektledare för att diskutera projektet Upphandlingsdriven innovation för regional tillväxt. Målgruppen man vänder sig till är små företag och innovatörer i syfte att skapa möjligheter för dessa att kunna konkurrera på den offentliga marknaden och på så sätt både förändra den offentliga sektorn och öka den egna tillväxten.

Hur startade projektet och vad innebär det för morgondagens inköp?

- Nuvarande projekt "Upphandlingsdriven innovation för regional tillväxt" bygger vidare på det tidigare projektet "Innovation X". De nya innovatörerna och de riktigt små företagen har svårt att komma in på den offentliga marknaden av flera orsaker, bl a efterfrågas ofta referenser och likviditet, men det krävs också att tjänsten/produkten är testad i verkliga miljöer, säger Sigrid Petterssén.

- Det uppstår ett slags moment 22 för dessa små innovatörer, då de kommit igenom filtret att starta ett företag, men stoppas inför den offentliga marknadens krav. Det kan komma att innebära att offentlig marknad aldrig är först på nya utvecklingstjänster och produkter, utan att det passerat den privata marknaden först. Det innebär i sin tur att den offentliga marknaden inte bara blir stillastående, den kommer efter, menar Sigrid Petterssén.

Upphandling på ett mer innovativt sätt

Vidare berättar Sigrid att offentliga inköpare måste jobba lite hårdare med att hitta arenor för dessa tjänster/produkter genom att använda upphandling på ett mer innovativt sätt som möjliggör för test i verkliga miljöer.

- Den första affären kan vara en direktupphandling, men den måste vara byggd så att en andra affär är möjlig, det är så viktigt att bygga lösningar som ska hålla i konkurrens på ett sunt och tillitsfullt sätt. Vi måste börja hantera helhet i all upphandling och det innebär att de politiska besluten måste hänga ihop med inköp på både kort och lång sikt. En medveten strategi för hur vi ska möta våra olika samhällsutmaningar, säger Sigrid Petterssén.

- Att se kopplingen mellan innovatörer och småföretag och utveckling av offentlig sektor är ett nytt innovativt angreppssätt för tillväxt, säger Anette Jonsäll. Många tjänster inom offentlig sektor hanteras av kommuner och regionen själva. Idag brottas den offentliga sektorn med stora samhällsutmaningar som förväntas lösas inom befintlig verksamhet. Då samhället förändras i snabb takt kommer den offentliga sektorn inte kunna klara dessa utmaningar på egen hand. Genom att arbeta fram nya innovativa metoder och modeller som möjliggör för nya lösningar, där innovatörer och småföretag har en självklar roll, ökas möjligheterna för att hitta lösningar på våra olika samhällsutmaningar, säger Anette Jonsäll.

Vad har ni har åstadkommit så här långt?

- Jag är stolt över att vi gjort ”verkstad” av det som projektet/en haft som uppdrag. Vi har genomfört i verkligheten det som många pratar om i teorin. Vi har gjort skillnad för människor som inte själva får sin röst hörd, men som är de som upphandlingarna/affärerna gäller dvs slutkunderna, säger Sigrid Petterssén.

- Genom att tänka helhet och behovsidentifiering i upphandlingsprocessen kan vi förändra för de små företagen och för de som verkligen använder produkterna och tjänsterna i kommunerna, flikar Anette Jonsäll in.

Vilken betydelse har detta haft för Region Gävleborg? 

Det har gett människor som varit delaktiga i projekten insikt och kunskap om möjligheten att arbeta i förbättringsprocesser, ett mind set. Det har också satt Gävleborg på kartan när det gäller, behovsidentifiering i upphandlingsprocesser ”Frame Lake Model”, äldres måltidssituation, landsbygdsutveckling, möjlighet att möta komplexa samhällsutmaningar med upphandling som ett verktyg som driver utveckling, avslutar Sigrid Petterssén.

 

Sigrid Petterssén

Sirgid Petterssén

Projektledare i projektet "Upphandlingsdriven innovation för regional tillväxt", tidigare i Projektet "Innovation X".

Sigrid om inköparens betydelse

- Det finns stor potential i det jobbet, men det krävs nya, kreativa arbetssätt som kan möta de utmaningar som samhället står inför, säger Sigrid. Det gäller att ta helhetsgrepp och det innebär ett mycket intressant och spännande arbete tillsammans med många olika professioner och kunskapsbärare.

Hur håller du din egen kompetens vid liv?

- Det är oerhört viktigt att hålla sig uppdaterad i vad som sker nationellt och internationellt, menar Sigrid. Genom att ha ett brett kompetensnätverk blir det lättare att få ny kunskap om vad som är på gång. Det är nödvändigt att vara ute i verkligheten och prata med folk, vara intresserad av det som är svårt och krångligt, det är där utmaningarna ligger, svarar Sigrid.

Om du skulle spela in en film om ditt liv, vem skulle göra rollen och varför?

- Det är oerhört viktigt att hålla sig uppdaterad i vad som sker nationellt och internationellt, menar Sigrid. Genom att ha ett brett kompetensnätverk blir det lättare att få ny kunskap om vad som är på gång. Det är nödvändigt att vara ute i verkligheten och prata med folk, vara intresserad av det som är svårt och krångligt, det är där utmaningarna ligger, svarar Sigrid.

Forskare Anette Jonsäll

Anette Jonsäll

Anette Jonsäll är forskare i projektet ”Upphandlingsdriven innovation för regional tillväxt” vid Region Gävleborg som delfinansieras av Tillväxtverket. Projektet är inte ett forskningsprojekt, men är forskardrivet i sitt genomförande.

Anette om inköparens betydelse

- Om inköp/upphandling fortsätter att utvecklas under rätt ledning så finns alla möjligheter till att inköp är en framtidsbransch med stora utvecklingsmöjligheter och nya professioner, svarar Anette.

Hur håller du din egen kompetens vid liv?

- Genom att ständigt vara nyfiken på vad människor som man träffar har att berätta oavsett var de befinner sig i samhället, säger Anette. Att få utmaningar som kräver en ytterligare tankesnurra med högt i tak och med många olika kompetenser som tänker tillsammans. Men även genom att delta i seminarier och konferenser inom- och utom branschen.

Om du skulle spela in en film om ditt liv, vem skulle göra rollen och varför?

Anette svarar Christine Meltzer för att hon kan blanda humor och värme med allvar och tyngd. Hon har erfarenhet av både glädje och sorg och är inte rädd att säga saker som inte alltid är bekväma.

 

Sigrid Petterssén

Silf Insight

Logga Silf Insight Silf Insight ger dig en blandning av nyheter, reportage, intervjuer och fördjupningar inom inköp, logistik och supply chain. Allt i ambitionen att förstärka och inspirera din yrkesmässiga roll. Läs mer om Silf Insight