”Tydlig, orädd, ansvarstagande med glimten i ögat”

"Inköp är en viktig del av bolagsgruppen då vi påverkar summan av utgifterna som direkt påverkar sista raden av företagsgruppens resultat". Läs hela intervjun med Inköpsdirektör Camilla Magnusson

Camilla Magnusson - Inköpsdirektör samt ordförande i Silf Region Väst

Som GruppInköpsdirektör på Nolato AB ansvarar jag för att säkerställa att vi inom Inköp utvecklar samarbeten runt vår leverantörsbas och spend på ett optimerat sätt. Vi strävar efter att samarbeta med, och dra nytta av våra leverantörer för att säkerställa att vi, Nolato som bolagsgrupp, ligger i framkant inom innovation på marknaden, genom att säkerställa en optimerad leveranskedja för våra anläggningar. Allt syftar till att Nolato Gruppen, ska vara bästa partnern för våra kunder och ge dem bästa support och en optimal lösning. 

Parallellt med detta uppdrag ansvarar jag som Inköpsdirektör för 3 produktions-anläggningar, 1 st i Sverige samt 2 st i England, där både direkt och indirekt inköp ingår. Där realiserar vi arbetet som Grupp Inköpsorganisationen initierat genom det dagliga arbetet med leverantörerna för våra anläggningars behov.

Hur kom det sig att du började med inköp som profession, dvs vad fick dig att välja den vägen? 

Jag lämnade efter 15 år utvecklingssidan inom Bilindustrin för att pröva på Inköp och insåg snabbt att jag gillade pulsen, att det inte är ”Black or White” utan man kan skapa nya förutsättningar som skapar ett mervärde för den egna verksamheten och för våra kunder.

Att Inköp kan vara så mycket mer än att säkerställa bästa pris. Framför allt handlar om att utveckla vad som ingår i supply chain och på det sättet skapa mervärde eller besparingar genom ett optimerat flöde - helt enkelt mer out-put av mindre arbetsinsats!

Vad känner du dig stolt över att ni har åstadkommit på inköpsavdelningen? 

Vi har fått fokus på gruppinköp/inköp inom Nolato AB. Vi har skapat ett globalt team som tillsammans vidareutvecklar våra relationer till våra leverantörer samt oss själva genom att lära av varandra och våra leverantörer. Detta gör att vi höjer vår kompetens och kunskap om nya sätt att göra affärer med våra leverantörer. Att vi ser till helheten i en affär där många parametrar är viktiga såsom pris, kvalitet och leverans i rätt tid men också vad mer som gör att vi kan erbjuda våra interna kunder produktion, kvalitet och sälj bättre förutsättningar att supporta våra slutkunder.

Vilken betydelse har inköp på Nolato AB? 

Inköp är en viktig del i bolagsgruppen då vi påverkar summan av utgifterna som direkt påverkar sista raden av företagsgruppens resultat. Viktigt också är att det är vi som förhandlar och säkerställer att de förutsättningar våra anläggningar behöver, skapas och efterlevs av våra leverantörer så att våra verksamheter kan fokusera på att optimera sin process och output. Vi är här för att bygga en optimerad supply chain i syfte att supporta bolagsgruppens vision att vara kundens första val genom att vi är affärsmässiga, välorganiserade och ansvarstagande.

Vad står ni inför under 2019, några spännande projekt på gång? 

Vi har massor av spännande projekt på gång inom vår Bolagsgrupp, mycket spännande nya produkter som vi hjälper både nya samt befintliga kunder att realisera. Detta är en av Nolato Gruppens styrka, dvs att vi kan hjälpa en kund med att specificera kraven, utveckla produktionssätt samt sedan löpande producera produkter till våra kunder både i Europa, Asien och US.

Vad gör Nolato AB till en spännande arbetsgivare? 

En trygg, ansvarstagande och innovativ arbetsgivare, som utvecklar sina anställda och alltid fokuserar på vilket värde vi kan skapa för slutkunden, med en svensk ägarbas som vill säkerställa långsiktig produktion baserat på hållbarhetsfokus i alla led och för alla våra verksamheter i världen.

Grattis till din nyutnämning som ordförande i Silf för Region Väst. Vad känner du är viktigt att föreningen bidrar med för att öka styrkan och synbarheten för alla som arbetar med inköp och logistik?

Det känns väldigt inspirerande och roligt att få vara med i en organisation som har som fokus att säkerställa kompetensförsörjning och nätverkande inom Inköp och Logistik.

Jag har ett personligt mål och det är att jag vill verka för kompetensutveckling och best practice sharing mellan bolag inom olika branscher, för att säkerställa att vi bibehåller konkurrenskraftiga och hälsosamma bolag för produkter och tjänster i Västsverige.

Min ambition är att vi ska växa i medlemsantal så att vi får in ännu mer kompetens, olika erfarenheter och kontakter som kan bidra med med kunskap och idéer bl.a. genom våra föreläsnings- och nätverksevent.

Om jag idag inte vet om inköp är ett jobb att satsa på, vad säger du då till mig? 

”Grattis till att du valt att bli inköpare, här kan du utveckla dig och jobba med allt från mycket komplexa leverantörslösningar till att bli expert inom ett specifikt Inköpsområde - det finns bara möjligheter inom Inköp”


Hur håller du din egen kompetens vid liv?

Jag engagerar mig i t.ex. Silf och har ett nätverk med människor som jag anser är ”top of the line” inom sina branscher som jag diskuterar med. Jag går någon utbildning då och då för att snäppa upp mig inom nya hjälpmedel som gör att jag kan utföra mina arbetsuppgifter snabbare eller med bättre genomslag inom Nolato AB.

Jag rekommenderar alla att ha en plan för sina nästkommande 2-3 år för då brukar det ge sig vad man behöver tillgodogöra sig på vägen för att ta sig framåt mot målet man har som individ, både personligt och professionellt.

Ta alltid chansen att pröva nytt - min erfarenhet är att allt jag gjort, som antingen gått bra eller dåligt, har rustat mig och lärt mig något som jag har nytta av i nästa steg.

Om du skulle spela in en film om ditt liv, vem skulle göra rollen och varför? 

Laila Bagge – då jag ser henne som en starkt utåtriktad affärskvinna som vågar testa nytt i alla lägen samtidigt som hon står stabilt som person med jordnära värderingar i grunden.

 

Silf Insight

Logga Silf Insight Silf Insight ger dig en blandning av nyheter, reportage, intervjuer och fördjupningar inom inköp, logistik och supply chain. Allt i ambitionen att förstärka och inspirera din yrkesmässiga roll. Läs mer om Silf Insight