Framgångsrika konsultinsatser i Silfs regi

Kategoristyrning

silf case kategoristyrning konsulttjänstEtt större företag arbetar med att modernisera sin inköpsfunktion och implementera ett kategoristyrt arbetssätt. Silf hjälpte kunden att påbörja förändringsresan vilket på kort tid resulterade i konkreta kategoriplaner för ett antal prioriterade kategorier.

Kategoriplanerna utvecklades av den egna personalen och Silf stod för metodstöd och individuell coachning. Därtill tog Silf fram en handbok med tillhörande analysverktyg och mallar samt utbildade all personal i det kategoristyrda arbetssättet i syfte att skapa en gemensam referensram och arbetssätt hos kunden.

 

Stöd vid upphandling av ramavtal för vassare kommunikation

silf case stöd vid upphandling av ramavtalKunden hade behov av en kommunikationsbyrå och Silf utförde upphandlingen av ett ramavtal. Projektet inkluderade behovsoch marknadsanalys samt annonsering, utvärdering, tilldelning och kontraktskrivande.

 

 

Besparingspotential i mångmiljonklassen för börsbolaget

silf case besparingspotential med översyn av inköpsverksamhetSilf hjälpte ett börsnoterat bolag med en översyn av sin inköpsverksamhet i syfte att snabbt identifiera besparingspotential åt kunden. Översynen inkluderade både processer, befintliga avtal och icke bearbetad inköpsspend. Projektet ledde till identifierad besparingspotential i mångmiljonklassen.

 

Leverantörsprocess för ökad kvalitet

silf case: leverantörsprocess för ökad kvalitetKunden efterfrågade en leverantörsprocess som inkluderade såväl uppförandekod för leverantörer som leverantörsuppföljning och audit. Kunden verkar inom tillverkande industri och kraven på produktionsprocesser och direktmaterial är mycket höga. Silf utvecklade en process som ingår i kundens totala kvalitetssystem. Processen säkerställer även att underleverantörer i flera led (2nd & 3rd tier) följer uppsatta krav och riktlinjer.

 

 

Kontakta oss

så berättar vi mer om hur våra konsulter kan hjälpa din organisation att blomstra!

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!