Vad är inköp?

Inköp: Hela anskaffningsprocessen, inklusive begrepp som upphandling, val av leverantör, beställning och avrop samt funktionerna för sourcing, mottagning, uppföljning och implementering av kontrakt, kontraktshantering samt bortskaffande. Begreppet skall INTE omfatta lagerstyrning, lagerhantering och logistik där dessa utgör delar av det vidare begreppet ”Supply Chain Management”. Källa: EU-norm (SIS-CWA 15896-1:2009).

Ökade krav och högre kompetens

Dagens hårda globala konkurrens ställer ökade krav på dig som inköpare. Det räcker inte med att ha goda kunskaper om de varor eller tjänster som köps in utan du måste vara väl insatt i hela inköpsprocessen.

Företag gör allt fler affärer med andra företag. I de flesta företag uppgår andelen inköpta varor och tjänster till mellan 50 och 80% av kostnadsmassan. Det som köps in ökar för varje år, därför har inköpet, supply management, kommit att spela en viktig och strategisk roll i företagens utveckling.

Alla som handlar för företagets räkning bör skaffa sig en djupare insikt om den egna rollen i inköpsprocessen. Du måste bemästra många skilda kompetensområden för att bli en skicklig inköpare. Vi har ett stort utbud av inköpsutbildningar för dig som arbetar med inköp såväl strategiskt, operativt som taktiskt.

Inköpsutbildningar hos Silf

Läs en enstaka inköpskurs eller läs ett inköpsprogram, vilket leder dig till att bli certifierad inköpare.

En inköpares arbete

Inköpsarbetet brukar oftast delas in i operativt, taktiskt och strategiskt:

Operativt

I det operativa inköpet finns det vardagliga avropet och materialplaneringen, det vill säga det som ligger närmast logistiken.

Taktiskt

I det taktiska inköpet hittar vi leverantörsvalet, processtänkandet och leverantörsutvecklingen. Detta innebär det dagliga arbetet med leverantörerna för att ta fram de överenskommelser som ligger till grund för det operativa inköpet.

Strategiskt

Det strategiska inköpet står för långsiktighet och utveckling av inköpsfunktionen.

Oavsett vilken roll du har i inköpsorganisationen så kan Silf Comptetence erbjuda dig kompetensutveckling vare sig du vill bli bättre i din nuvarande roll eller förbereda dig för en ny framtida roll inom inköp.

Kontakt

Kontakta oss för kompetensrådgivning!

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!

Digital support på distanskurserna: 
Ring: 0735-186015

Inköpslärare

Vi ställde några frågor om Silfs inköpsutbildningar till Christian Werngren, bland annat inköpslärare. Såhär svarade han... Läs mer om Inköpslärare

Grundutbildning inköp 8 dagar

Utbildningen innehåller inköpsteknik, logistik, juridik, ekonomi och förhandling för inköpare. Du får ett helhetsperspektiv på hela inköpsprocessen vilket gör dig till en tryggare och mer professionell inköpare. Efter utbildningen får du utbildningsbeviset Inköpslicensen.

Läs mer om Grundutbildning inköp